Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Załączniki:
-
Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (urodzenia i małżeństwa)
-
Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego dzieci, jeśli zmiana rozciąga się na dzieci

Inne dokumenty uzasadniające zmianę,
-
Zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat na zmianę nazwiska,
-
Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska nieletniego dziecka.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 12
Tel. (95) 7431408, e-mail: urzad@trzciel.pl

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o zmianie nazwiska


OPŁATY
Kwota 37,oo zł
Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub na miejscu w kasie Urzędu Miejskiego Trzciel – bez dodatkowych opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcielu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku zmiany, która dotyczy małoletniego dziecka wymagane jest stawienie się obojga rodziców, chyba, że jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej – należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu

Zmianę imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą:

    • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującym z godnością człowieka,

    • na imię lub nazwisko używane,

    • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione

    • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

Kierownik USC nie wyraża zgody na zmianę nazwiska w przypadku ubiegania się o nazwisko historyczne

Chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny o tym nazwisku.


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póżn.zm).

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Danuta Borkowska z-a Kierownika USC
data ostatniej modyfikacji: 19 Października 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811