Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2011 rok:

Uchwała nr XIII/107/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.29 Grudnia 2011

Uchwała Nr XIII/106/2011 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego29 Grudnia 2011

Uchwała Nr XIII/105/2011 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Marka Dremela z dnia 17.11.2011 r. przesłana do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 21.11.2011 r. na Burmistrza Trzciela dotyczącej probl29 Grudnia 2011

Uchwała Nr XIII/104/2011 w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 29 Grudnia 2011

Uchwała Nr XIII/103/2011 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.29 Grudnia 2011

UCHWAŁA NR XIII/102/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.29 Grudnia 2011

Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych. 29 Grudnia 2011

Uchwała nr XIII/100/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.29 Grudnia 2011

UCHWAŁA NR XII/99/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.24 Listopada 2011

UCHWAŁA Nr XII/98/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.24 Listopada 2011

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650