Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2010 rok:

UCHWAŁA NR III/17/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.29 Grudnia 2010

Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 29 Grudnia 2010

Uchwała nr III/15/10 w sprawie uchylenia Uchwała nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 28 października 2010 r.29 Grudnia 2010

UchwałaNR III/14/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.29 Grudnia 2009

UCHWAŁA Nr III/13/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 29 Grudnia 2010

UchwałaNR III/12/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo29 Grudnia 2010

UchwałaNR III/11/10 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku29 Grudnia 2010

UCHWAŁA Nr III/10/10 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich29 Grudnia 2010

UCHWAŁA Nr II/9/10 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela14 Grudnia 2010

U C H W A Ł A Nr II/8/10 w sprawie: powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Trzcielu14 Grudnia 2010

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650