Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2013 rok:

Uchwała Nr XXXVI/265/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.19 Grudnia 2013

Uchwała Nr XXXVI/264/2013 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 19 Grudnia 2014

Uchwała Nr XXXVI/263/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.19 Grudnia 2013

Uchwała nr XXXVI/262/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.19 Grudnia 2013

Uchwała nr XXXVI/261/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.19 Grudnia 2013

Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.19 Grudnia 2013

Uchwała nr XXXVI/259/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.19 Grudnia 2013

Uchwała Nr XXXVI/258/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok19 Grudnia 2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/257/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 19 Grudnia 2013

Uchwała Nr XXXV/256/2013 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XI/77/2003 z dnia 5 Listopada 2013

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650