Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2016-01-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Trzciela w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku
dział: Ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-26 / 09:25:44
przejdź do wpisu >>

2016-01-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Trzciela w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
dział: Ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-26 / 09:24:50
przejdź do wpisu >>

2016-01-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego - Plac Wiosny Ludów 17 w Brójcach
dział: Przetargi i Licytacje aktualne
osoba modyfikująca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-22 / 13:08:29
przejdź do wpisu >>

2016-01-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego - Plac Wiosny Ludów 17 w Brójcach
dział: Przetargi i Licytacje aktualne
osoba wprowadzająca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-22 / 13:07:32
przejdź do wpisu >>

2016-01-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dział: Ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-20 / 14:42:11
przejdź do wpisu >>

2016-01-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.
dział: Obwieszczenia
osoba modyfikująca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-18 / 08:34:00
przejdź do wpisu >>

2016-01-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.
dział: Obwieszczenia
osoba wprowadzająca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-18 / 08:32:20
przejdź do wpisu >>

2016-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości
dział: Obwieszczenia
osoba modyfikująca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-14 / 22:58:32
przejdź do wpisu >>

2016-01-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy
dział: Obwieszczenia
osoba wprowadzająca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-14 / 22:52:59
przejdź do wpisu >>

2016-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet
dział: Ogłoszenia
osoba modyfikująca: Marcin Cichowski
czas akcji: 2016-01-14 / 09:46:42
przejdź do wpisu >>

następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650