Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2015 rok:

UCHWAŁA NR XIII / 96 / 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie Chociszewo.17 Grudnia 2015

UCHWAŁA NR XIII / 95 / 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie Stary Dwór17 Grudnia 2015

UCHWAŁA Nr XIII/94/2015 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 17 Grudnia 2015

Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych17 Grudnia 2015

Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i17 Grudnia 2015

Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wynik17 Grudnia 2015

Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 17 Grudnia 2015

Uchwała Nr XIII/89/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku17 Grudnia 2015

Uchwała nr XIII/88/2015 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.17 Grudnia 2015

Uchwała Nr XIII/87/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.17 Grudnia 2015

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650