Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna3,80%.121651
.Ogłoszenie0,00%.94
.Dane0,30%.9734
.Godziny urzędowania0,22%.7075
.Informacje nieudostępnione0,25%.7943
.Organizacja Urzędu0,29%.9270
.Pierwszy wpis0,01%.181
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,06%.1823
.Jednostki organizacyjne0,27%.8666
.Statut0,23%.7413
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,00%.35
.Rada Gminy0,29%.9125
.Spółki prawa handlowego0,29%.9135
.Budżet0,32%.10353
.Oświadczenia majątkowe0,04%.1358
.Oferty inwestycyjne0,31%.9874
.Rejestry i ewidencje0,65%.20846
.Protokoły0,01%.284
.Podatki i opłaty0,01%.433
.Strategia rozwoju0,11%.3530
.Zagospodarowanie przestrzenne0,26%.8356
.Informacje podatkowe0,01%.407
.Burmistrz0,27%.8529
.Sołectwa0,22%.7033
.Komisje0,29%.9373
.Referaty0,22%.6999
.Ogłoszenie o przetargu0,06%.1798
.Ogłoszenie0,00%.10
.Uchwała Nr I/1/20020,01%.479
.Statystyka0,02%.670
.Redakcja0,19%.6053
.Pomoc0,01%.405
.Przetarg0,01%.446
.Statut0,22%.7008
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,05%.1702
.Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu0,01%.177
.Ogłoszenie - świadczenie usług geodezyjnych0,00%.85
.Ogłoszenie - budowa sieci wodociągowej w Trzcielu- V etap0,00%.80
.Przetarg nieograniczony - wykonanie parkingu na samochody osobowe na rynku w Trzcielu0,05%.1587
.Uchwała Nr II/10/2002 - w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,05%.1531
.Zadania Gminy0,24%.7832
.Uchwała Nr I/1/20020,06%.1871
.Uchwała Nr I/2/20020,06%.1979
.Uchwała Nr I/3/20020,06%.1860
.Uchwała Nr I/4/20020,06%.2003
.Uchwała Nr I/5/20020,06%.1888
.Uchwała Nr I/6/20020,06%.2045
.Uchwała Nr I/7/20020,06%.2026
.Uchwała Nr II/8/20020,10%.3159
.Uchwała Nr II/9/20020,01%.252
.Uchwała Nr II/10/20020,06%.1944
.Uchwała Nr II/11/20020,06%.2035
.Uchwała Nr II/12/20020,06%.2038
.Uchwała Nr III/13/20020,06%.1947
.Uchwała Nr III/14/20020,06%.2016
.Uchwała Nr III/15/20020,06%.2050
.Uchwała Nr III/16/20020,08%.2567
.Uchwała Nr III/17/20020,07%.2362
.Uchwała Nr III/18/20020,06%.2044
.Uchwała nr III/19/20020,07%.2150
.Uchwała Nr IV/20/20030,07%.2109
.Uchwała Nr IV/21/20030,06%.2071
.Uchwała Nr IV/22/20030,07%.2108
.Uchwała Nr IV/24/20030,06%.2028
.Uchwała Nr IV/23/20030,06%.2046
.Uchwała Nr IV/25/20030,07%.2082
.Uchwała Nr IV/26/20030,06%.2023
.Uchwała Nr IV/27/20030,06%.1910
.Uchwała Nr V/28/20030,06%.2017
.Uchwała Nr V/29/20030,01%.240
.Uchwała Nr V/31/20030,06%.1865
.Uchwała Nr VI/32/20030,06%.2018
.Uchwała Nr VI/33/20030,06%.1996
.Uchwała Nr VI/34/20030,06%.1911
.Uchwała Nr VI/35/20030,06%.2002
.Uchwała Nr VI/36/20030,06%.2024
.Uchwała Nr VI/37/20030,06%.2021
.Uchwała Nr VI/38/20030,07%.2324
.Uchwała Nr VI/39/20030,07%.2137
.Uchwała Nr VII/40/20030,06%.1906
.Uchwała Nr VII/41/20030,09%.2878
.Uchwała Nr V/30/20030,07%.2122
.Uchwała Nr VII/42/20030,07%.2114
.Uchwała Nr VII/43/20030,06%.2079
.Uchwała Nr VII/44/20030,07%.2116
.Uchwała Nr VII/45/20030,07%.2190
.Uchwała Nr VII/46/20030,07%.2195
.Uchwała Nr VIII/47/20030,07%.2233
.Wzory dekraracji na podatek; wzory informacji w sprawie podatku0,06%.1812
.Biura Urzędu0,30%.9630
.Rejestr zmian27,93%.893964
.Wyszukiwarka0,09%.2891
.Dokumenty0,53%.17072
.Ogłoszenie - modernizacja kotłowni osiedlowej w Trzcielu0,00%.91
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,05%.1666
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,05%.1525
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,06%.1768
.Moja sprawa0,41%.13127
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,05%.1665
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,05%.1618
.Ogłosznenie o przetargu nieograniczonym0,05%.1463
.Uchwała Nr VIII/48/2003 w sprawie zmiany Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-20040,05%.1514
.Uchwała Nr VIII/49/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej0,05%.1558
.Uchwała Nr VIII/51/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2003 rok0,04%.1313
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,05%.1514
.Uchwała nr IX/53/2003 w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego0,04%.1188
.Uchwała Nr IX/54/2003 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt0,01%.236
.Uchwała Nr IX/57/2003 w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,01%.260
.Uchwała Nr IX/59/2003 w sprawie opłat cmentarnych0,01%.242
.Uchwała Nr XI/67/2003 w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.331
.Uchwała Nr XI/68/2003 w sprawie : określenia stawek podatków od środków transportowych0,01%.341
.Uchwała nr X/65/2003 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Urzędu Marszałkowskiego0,01%.249
.Uchwała Nr IX/60/2003 w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim0,01%.245
.Uchwała Nr X/63/03 w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu0,01%.311
.Uchwała Nr X/64/2003 w sprawie wypłaty rekompensaty dla Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP0,01%.266
.Uchwała Nr X/61/2003 w sprawie wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejownowego w Międzyrzeczu0,01%.263
.Uchwała Nr IX/55/2003 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego0,01%.277
.Uchwała Nr IX/56/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego0,01%.265
.Uchwała Nr IX/58/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.241
.Uchwała Nr XI/69/2003 w sprawie: zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości.0,01%.315
.Uchwała Nr XI/70/2003 w sprawie: trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.0,01%.423
.Uchwała Nr XI/71/2003 w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej.0,01%.338
.Uchwała Nr XI/ 72 /2003 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok0,01%.327
.Uchwała NR X/ 73 /2003 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.339
.Uchwała Nr VIII/50/2003 w sprawie zaciągnięcia poż;yczki pomostowej0,04%.1285
.Uchwała Nr XI/ 72 /2003 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok0,01%.313
.UCHWAŁA NR XI / 74 / 2003 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.359
.Uchwała nr XI/75/2003 w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. środków trwałych.0,02%.554
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.15
.Uchwała nr XI/ 77 /2003 w sprawie: opłat za pomieszczenia gospodarcze i garaże znajdujące się w zasobie administrowanym przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska “MRÓWKA” sp. z o.o.0,02%.566
.Uchwała nr XI/ 78 /2003 w sprawie: przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa0,02%.533
.Uchwała nr XI/ 76 /2003 w sprawie: opłaty za przyjęcie do składowania odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Jasieniec.0,02%.553
.Uchwała nr XII /79 /2003 w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,02%.557
.Uchwała Nr XII/ 80/ 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.0,02%.582
.Uchwała XII/81/2003 w sprawie: określenia stawek podatków od środków transportowych0,02%.572
.Uchwała Nr XII/82/2003 w sprawie: zmiany uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,02%.524
.Uchwała Nr XII/84/2003 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok0,02%.550
.Uchwała Nr XIV/96/2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,01%.166
.Uchwała NR XIV/98/2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,01%.174
.Uchwała NR XIV/99/2004 w sprawie: opłat cmentarnych.0,01%.171
.Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie: Wyrażenia zgody na oddanie w administrowanie i zarządzanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy trzciel na okres dłuższy niż trzy lata0,01%.201
.Uchwała Nr XIV/95/04 w sprawie: przeejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Trzcielu0,01%.171
.Uchwała NR XIV/97/2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,01%.184
.Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.177
.Ogłoszenie o przetargu0,00%.18
.Uchwała Nr XIII/85/2004 w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2004 rok0,01%.178
. Uchwała NR XIII/87/2004 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego0,01%.180
.Uchwała Nr XIII/88/04 w sprawie: przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa0,01%.190
.Uchwała Nr XIV/108/2004 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok0,01%.191
. Uchwała Nr XV/109/2004 w sprawie: wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,01%.175
.Uchwała Nr XIV/105/04 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.195
. Uchwała Nr XIV/104/2004 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania z posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta i gminy oraz zwrotu przez świadczeniobiorców poniesion0,01%.190
.Uchwała Nr XIV/107/2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.0,01%.191
.Uchwała nr XIV/103/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.188
.Uchwała Nr XIV/106/2004 W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel0,01%.181
.Uchwała Nr XIV/102/2004 w sprawie ustalenia terminu płatności zobowiązań podatkowych przez inkasentów0,01%.196
.Uchwała NR XIII/90/2004 w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel0,01%.198
.Uchwała Nr XIV/106/2004 W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel0,01%.174
.Uchwała Nr XIV/108/2004 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok0,01%.182
.Uchwała Nr XIV/105/04 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.184
.Uchwała Nr XII/83/2003 w sprawie: zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.0,02%.559
.Uchwała nr XV/110/2004 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2003 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2003 rok0,01%.193
. Uchwała Nr XV/111/2004 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.282
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.82
.Uchwała nr XV/114/2004 W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu : dla obszaru działek nr-y ewid. gruntu: 279/1 - obręb wsi Sierczynek; 10/5, 39 - obręb wsi Jas0,01%.321
.Uchwała Nr XV/116/2004 W sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.262
.Uchwała NR XV/112/2004 w sprawie: wygaśnięcia zgody na oddanie w dzierżawę budynków stodoły, paszarni i obory - działka 194/7 w miejscowości Łagowiec0,01%.196
.Uchwała NR XV/115/20040,01%.339
.UCHWAŁA NR XV/113/2004 w sprawie: nadania nazwy ulicy0,01%.349
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.46
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.77
.Uchwała NR XIV/117/2004 w sprawie: Zabezpieczenia przyznanych środków z MENiS na realizację inwestycji budowy hali sportowej z zapleczem przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brójcach0,01%.212
.Uchwała Nr XIV/118/2004 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na rok 20040,01%.200
.Uchwała Nr XVI/119/2004 w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/220/2001 z dnia 28 lutego 2001r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania przez Zarząd Miasta i Gminy.0,01%.195
.Oświadczenia majątkowe za 2003 rok0,22%.7114
.Oswiadczenia majątkowe0,00%.9
.Dokumenty z oswiadczeniami 20030,00%.132
.Uchwała Nr XIV/107/2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.0,01%.176
. Uchwała Nr XV/109/2004 w sprawie: wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,01%.270
.Uchwała Nr XVI/120/2004 W sprawie: włączenia jednostki organizacyjnej Gminy Trzciel-Środowiskowego Domu Samopomocy w strukturę jednostki organizacyjnej Gminy Trzciel-Ośrodek Pomocy Społecznej, likwida0,01%.338
.Uchwała Nr XVI/121/2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP.0,01%.190
.Uchwała Nr XVI/123/2004 w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/113/99 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie z0,01%.174
.Uchwała Nr XIII/125/2004 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.0,01%.179
.Uchwała NR XVII/127/2004 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki0,01%.301
. Uchwała Nr XVII/126/2004 W sprawie: ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo ...0,01%.329
.Uchwała Nr VII/130/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych0,01%.297
.Uchwała NR XVII/131/2004 w sprawie:zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr XV/112/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.0,01%.289
.Uchwała Nr XVII/132/2004 sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.258
.Uchwała Nr XVII/133/2004 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.250
.Uchwała Nr XIV/95/04 w sprawie: przeejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Trzcielu0,01%.187
.Uchwała Nr XVI/121/2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP.0,00%.12
.Uchwała NR XVII/129/2004 w sprawie: uchwalenia programu gospodarczego pn. „Planu odnowy wsi Łagowiec na lata 2004-2013”0,01%.297
.Uchwała NR XVII/128/2004 w sprawie: uchwalenia programu gospodarczego pn. „Planu odnowy miejscowości Trzciel na lata 2004-2013”0,01%.272
.Uchwała XVI/122/2004 w sprawie: wyrażenia woli wstępnej akceptacji taryfy ustalonej przez Rade Gminy Świebodzin za odbiór ścieków z miejscowości położonych na terenie gminy Trzciel0,01%.230
.Uchwała Nr XVI/124/2004 w sprawie: opłat za korzystanie z ośrodka wypoczynkowego.0,01%.173
.Uchwała nr XVIII/134/2004 w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn." Program Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciel0,01%.199
.Uchwała Nr XVIII/136/2004 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.190
.Uchwała Nr XVIII/137/04 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/85/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2004 rok0,01%.211
.Uchwała nr XVIII/138/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.222
.UCHWAŁA NR XIX/139/2004 w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 23 września 2004r.0,01%.205
.Uchwała Nr XVIII/141/2004 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.211
.Uchwała Nr XVIII/143/2004 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.212
.Uchwała Nr XVIII/144/2004 w sprawie Zmiany Uchwały Nr XIII/85/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2004 rok.0,01%.205
.Uchwała Nr XIX/146/04 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.262
.Uchwała Nr XX/158/2004 w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,01%.308
.Uchwała Nr XIX/147/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.0,01%.279
.Uchwała Nr XVIII/140/2004 w sprawie uchylenia w części zapisów Uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Trzcieu z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany Plany Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.205
.Uchwała Nr XIX/145/04 w sprawie: zasad oraz wysokości dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.0,01%.235
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.7
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.9
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.6
.Wzory Deklaracji oraz Informacji podatkowych na rok 20050,01%.171
.Konkurs ofert - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży0,00%.40
.Konkurs ofert - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży0,00%.39
.Konkurs ofert - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży0,00%.40
.U c h w a ł a N r XIX/148/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa w miejscowości Chociszewo i Lutol Suchy gm0,01%.289
.Uchwała Nr XX/149/2004 w sprawie: przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy dla pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,01%.363
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.46
.U C H W A Ł A Nr XX/151/2004 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XV/114/2004 Rady Miejskiej Trzciela z dnia29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania pr0,01%.345
.Ogłosznenie o przetargu nieograniczonym0,00%.69
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.81
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.74
.Uchwała nr XVIII/135/2004 w sprawie: zamiany działek0,01%.190
.Uchwała Nr XVIII/140/2004 w sprawie uchylenia w części zapisów Uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Trzcieu z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany Plany Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,00%.144
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.184
.UCHWAŁA Nr XX/155/2004 W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwo0,01%.346
.Uchwała Nr XX/158/2004 w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,01%.382
.Uchwała Nr XXI/159/2004 sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2005 rok0,01%.477
.Uchwała Nr XX/158/2004 w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,01%.465
.Uchwała Nr XXI/160/2004 w sprawie: ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.0,01%.449
.Uchwała nr XXI/161/04 w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz upoważnień do przeprowadzania kontroli.0,02%.484
.Uchwała Nr XXI/162/2004 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności wobec jednostek organizacyjnych Gminy Trzciel, do których ni0,02%.491
.Uchwała Nr XXI/163/ 2004 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok0,01%.432
.Uchwała Nr XXI/164/2004 w sprawie: wydatków zamieszczonych w Budżecie Miasta i Gminy na0,01%.452
.Uchwała Nr XXI/165/04 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/85/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2004 rok.0,02%.492
.Uchwała Nr XXI/166/2004 W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzciel0,01%.453
.Uchwała 1560,01%.297
.Uchwała 1570,01%.437
.Podatki i opłaty0,01%.313
.Działalność gospodarcza0,08%.2453
.Działalność gospodarcza0,08%.2453
.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej0,02%.706
.Zmiana wpisu do ewidencji dizałalności gpospodarczej0,02%.533
.Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.0,02%.490
.Potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji0,02%.497
.Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste0,07%.2364
.Wyrobienie dowodu osobistego - Pierwszy dowód osobisty0,13%.4056
.Urząd Stanu Cywilnego0,08%.2670
.Wymiana dowodu osobistego0,03%.899
.Wyrobienie dowodu osobistego (po utracie poprzedniego)0,02%.792
.Zameldowanie na pobyt stały0,02%.746
.Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy0,02%.700
.Zameldowanie czasowe ponad 2 miesiące0,02%.784
.Zameldowanie cudzoziemców0,02%.745
.Wymeldowanie z pobytu stałego0,02%.725
.Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące0,02%.725
.Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego0,02%.783
.Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego0,03%.827
.Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego0,02%.794
.UCHWAŁA Nr XX/155/2004 W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwo0,01%.396
.Uchwała Nr XXII/167/05 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.0,01%.239
.Uchwała Nr XXII/168/05 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.0,01%.217
.Uchwała Nr XXII/170/05 w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego0,01%.311
.Uchwała Nr XXII/171/2005 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Chociszewo i Lutol Suchy w gminie Trzciel.0,01%.338
.Uchwała Nr XXII/172/05 w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela0,01%.292
.Uchwała Nr XXII/174/05 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok.0,01%.262
.Uchwała Nr XXIII/176/05 W sprawie: zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych0,01%.264
.U C H W A Ł A Nr XXII/177/05 w sprawie: przekazania obiektu przyszkolnej hali sportowej z zapleczem w Brójcach0,01%.284
.Uchwała Nr XXII/169/05 w sprawie: uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2005.0,01%.277
.Uchwała Nr XXII/173/05 w sprawie: Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi międzyrzeckiemu.0,01%.251
.Uchwała Nr XXIII/175/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.0,01%.297
.UCHWAŁA NR XXIV/183/2005 w sprawie: uchwalenia programu gospodarczego pn. „Planu rozwoju miejscowości Stary Dwór na lata 2005-20130,01%.266
.UCHWAŁA NR XXIV/184/2005 w sprawie: uchwalenia programu gospodarczego pn. „Planu rozwoju miejscowości Łagowiec na lata 2005-20130,01%.242
.Uchwała Nr XXIV/185/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej Zespołu Moteli „WENECJA” dla obszaru dział0,01%.322
.Uchwała Nr XXIV/186/ 2005 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.264
.Uchwała Nr XXIV/ 187/05 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/146/04 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych0,01%.342
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.85
.Uchwała Nr XXIII/178/ 2005 w sprawie nieopłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.276
.Uchwała Nr XXIII/ 179 / 2005 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.258
.UCHWAŁA NR XXIV/182/2005 w sprawie: wyrażenia opinii o propozycji planu aglomeracji Świebodzin0,01%.293
.U c h w a ł a nr XXIV/181/05 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2004 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzciela za 2004 rok0,01%.221
.Uchwała Nr XXIII/180/05 W sprawie: wyrażenia woli współdziałania Gminy Trzciel z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Regionaln0,01%.253
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.81
.Ogłosznie o przetargu nieograniczonym0,00%.77
.Ogłosznie o przetargu nieogrniczonym0,00%.66
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.101
.Dokumenty z oświadczeniami za 2004 rok0,01%.190
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.28
.Brak informacji o przetargach0,00%.78
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.49
.Ogłosznie o konkursie na głównego księgowego w OPS Trzcielu0,00%.26
.Nabór kandydatów na wolne stanowsko urzędniczne0,00%.81
.INFORMACJA O WYBORZE KANDYDATA Na stanowisko głównego księgowego OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Trzcielu0,00%.65
.Uchwała Nr XXVIII/208/05 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.260
.Uchwała XXVIII/209/05 w sprawie: określenia stawek podatków od środków transportowych0,01%.250
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.102
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.11
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.130
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,00%.128
.Ogłoszenie o przetargu ograniczonym0,00%.141
.Lista kandydatów na stanowisko referent/podinspektor w referacie oświaty Urzędu Miasta i Gminy Trzciel, którzy spełniają wymagania formalne.0,01%.168
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.232
.Ogłosznenie - Konkurs Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzciel zajęcia sportowe – dyscyplina piłka nożna0,00%.85
.Ogłosznenie konkurs Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzciel, zajęcia sportowe – dyscyplina zapasy0,00%.104
.Nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu0,01%.375
.Obwieszczenie przebudowa stacji bazowej telefonii cyforowej sieci PTK Centertel0,00%.71
.Obieszczenie wydobycie kruszywa naturalnego0,00%.49
.Obwieszczenie wydobycie kruszywa naturalnego0,00%.70
.Obwieszczenie przebudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PTK Centertel0,00%.45
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.154
.Obwieszczenie budowa drogi w Brójcach0,00%.74
.Ogłosznenie - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Trzciel – prowadzenie zajęć sportowych.0,00%.2
.UCHWAŁA Nr XXV/189/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chociszewo gmina Trzciel , województwo Lubuskie.0,01%.266
.UCHWAŁA NR XXV/193/2005 w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 23 września 2004r.0,01%.258
.UCHWAŁA NR XXV/193/2005 w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 23 września 2004r.0,01%.246
.Uchwała XXVIII/209/05 w sprawie: określenia stawek podatków od środków transportowych0,01%.236
.Uchwała Nr XXVIII/208/05 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.249
.UCHWAŁA NR XXIX/211/05 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel0,01%.283
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.164
.Uchwała nr XXVI/199/2005 w sprawie: zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Stary Dwór na lata 2005-20130,01%.245
.Uchwała Nr XXVI/196/2005 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.277
.Uchwała Nr XXVI/197/2005 w sprawie: zmiany uchwały na XVIII/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 23 września 2004r.0,01%.241
.Uchwała Nr XXVI/198/2005 w sprawie: zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Łagowiec na lata 2005-20130,01%.260
.Uchwała Nr XXVIII/206/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lutol Suchy w gminie Trzciel.0,01%.284
.Uchwała Nr XXVIII/207/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Konin, przejętego od Cukrowni Jawor.0,01%.294
.Uchwała Nr XXVIII/205/05 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.0,01%.282
.Uchwała Nr XXVIII/210/2005 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.277
.Uchwała Nr XXVII/203/2005 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.264
.Uchwała Nr XXII/200/05 w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel.0,01%.224
.Uchwała Nr XXVII/202/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru działek nr-y ewidencyjne 279/1 obręb Sierczynek, 10/5,39 – obręb Jasieniec w gminie Trzciel0,01%.331
.Uchwała Nr XXVII/204/05 w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy Parafii Chociszewo na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru.0,01%.288
.Uchwała nr XXVII/201/05 w sprawie: opłaty stałej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę.0,01%.270
.UCHWAŁA NR XXIX/211/05 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel0,01%.473
.Uchwała Nr XXVIII/208/05 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.311
.Uchwała XXVIII/209/05 w sprawie: określenia stawek podatków od środków transportowych0,01%.318
.Wykaz Ulg0,00%.81
.Wykonanie budżetu art. 14 ustawy o finansach publicznych0,22%.7106
.Uchwała Nr XXIX/213/2005 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.434
.Uchwała Nr XXX/216/05 sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2006 rok0,04%.1404
.Uchwała Nr XXX/217/05 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,01%.435
.Uchwała Nr XXX/219/05 W sprawie: utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu.0,01%.402
.Uchwała Nr XXX/223/2005 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok0,01%.399
.Uchwała Nr XXXI/227/06 W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.0,00%.1
. Uchwała Nr XXXI/227/06 W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 r0,01%.198
.Uchwała Nr XXXI/225/06 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.0,01%.198
.Uchwała Nr XXXI/224/06 w spr. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok.0,01%.220
.Uchwała Nr XXXI/230/06 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,01%.198
.Uchwała Nr XXXI/231/06 W sprawie: wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy, ze sprzedaży.0,01%.249
.Uchwała Nr XXIX/212/05 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.435
.Uchwała Nr XXXI/226/06 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,01%.253
.Uchwała Nr XXXI/229/06 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu0,01%.377
.Uchwała Nr XXXI/228/06 w sprawie: lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach0,01%.183
.Ogłoszenie o przetargu ograniczonym0,01%.268
.Dokumenty z oświadczeniami za 2005 rok0,01%.178
.Uchwała Nr XXIX/215/05 W sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.0,01%.439
.Uchwała Nr XXIX/214/05 W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...0,01%.401
.UCHWAŁA Nr XXX/220/05 W sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzcielu.0,01%.425
.Wykaz Ulg0,03%.1071
.Uchwała Nr XXXII/232/06 w sprawie: elektrownie wiatrowe na terenie gminy Trzciel.0,01%.288
.Uchwała Nr XXXII/234/2006 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,01%.209
.Uchwała Nr XXXII/233/06 W sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/217/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie regulaminy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach0,01%.211
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,06%.2071
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.2
.Uchwała Nr XXXIII/235/06 W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2005 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzciela za 2005 rok.0,01%.194
.UCHWAŁA Nr XXXIII/236/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Trzciel.0,01%.199
.UCHWAŁA Nr XXXIII/237/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jasieniec w gminie Trzciel.0,01%.192
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.159
.UCHWAŁA Nr XXXIII/238 /06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jasieniec w gminie Trzciel.0,01%.190
.Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym0,01%.171
.Ogłoszenie o wyborze oferty0,00%.53
.Ogłoszenie o wyborze oferty0,00%.1
.Rb - NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie0,01%.270
.Ogłoszenie o wyborze oferty0,00%.72
.UCHWAŁA Nr XXXIII/239/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Świdwowiec w gminie Trzciel.0,01%.209
.UCHWAŁA NR XXXIII /241/2006 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.224
.Uchwała Nr XXXIII/ 242/2006 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok0,01%.207
.Uchwała Nr XXXIV/244/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/216/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,01%.231
.Uchwała Nr XXXIV/ 243/2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/242/2006 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 kwietnia 2006 roku0,01%.236
.UCHWAŁA NR XXXIII /241/2006 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.241
.Informacje wyborcze0,01%.406
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela0,00%.48
.Zawiadomienie o wyborze wykonawcy0,00%.34
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.100
.Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze0,00%.36
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.109
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.143
.Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.0,01%.260
.Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,00%.47
.Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.0,01%.391
.Wzory dokumentów deklaracji i informacji na 2007 rok0,03%.829
.Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze0,00%.135
.Uchwała nr IV/22/06 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 20070,01%.279
.Uchwała Nr IV/20/06 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,00%.18
.Uchwała nr IV/22/06 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 20070,00%.18
.Uchwała Nr IV/25/2006 w sprawie wydatków zamieszczonych w Budżecie Miasta i Gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,00%.14
.Uchwała Nr III /17/06 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,00%.12
.Uchwała Nr IV/25/2006 w sprawie wydatków zamieszczonych w Budżecie Miasta i Gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,00%.16
.Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,01%.443
.Uchwała Nr IV/20/06 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,00%.17
.Uchwała Nr IV/19/06 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,00%.20
.Uchwały 2005 rok0,00%.118
.Uchwały 2003 rok0,00%.122
.Uchwały 2006 rok0,00%.113
.Uchwały 2004 rok0,00%.136
.UCHWAŁA NR III/18/2006 w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU z dnia 23 września 2004r.0,01%.400
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - konkurs organizacja czasu wolnego - zapasy0,00%.157
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - konkurs organizacja czasu wolnego - piłka nożna0,00%.128
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - konkurs organizacja czasu wolnego . . .0,00%.82
.Uchwała Nr II/8/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.0,00%.12
.Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.334
.Uchwała Nr II/12/06 W sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.0,01%.249
.UCHWAŁA Nr II/15/06 Natura20000,01%.287
.Uchwała Nr I/1/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta w Trzcielu0,01%.213
.Uchwała Nr II/16/06 W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.0,01%.410
.Uchwała Nr II/13/06 W sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej0,00%.10
.Uchwała Nr IV/23/06 W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007r.0,01%.432
.U C H A Ł A Nr I/3/06 w sprawie: ustalenia liczby wiceprzewodniczących rady miejskiej0,01%.274
.U C H W A Ł A Nr I/2/06 w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej0,01%.239
.U C H W A Ł A Nr I/6/06 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej0,01%.262
.U C H W A Ł A Nr I/7/06 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.287
.U C H W A Ł A Nr I/5/06 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej0,01%.215
.U C H W A Ł A Nr I/4/06 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej0,01%.213
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.97
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,00%.105
.Uchwały 2007 rok0,01%.171
.Uchwały 2008 rok0,01%.207
.Test marcin0,00%.1
.Uchwała Nr IV/25/2006 w sprawie wydatków zamieszczonych w Budżecie Miasta i Gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,01%.433
.Uchwała nr IV/22/06 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 2007.0,05%.1448
.Uchwała Nr II /14/06 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,01%.321
.Uchwała Nr IV/19/06 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,01%.441
.Uchwała Nr IV/21/06 W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.0,01%.456
.Uchwała Nr IV/20/06 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,01%.463
.Uchwała Nr III /17/06 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,00%.1
.Uchwała Nr III /17/06 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok0,01%.450
.Uchwała Nr II/13/06 W sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.0,01%.293
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.275
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.155
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.261
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.133
.RB-Nds za 2006 rok0,01%.402
.Instrukcja korzystania z BIP0,24%.7527
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.244
.Uchwała Nr VI/32/07 W sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/2005 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowy0,01%.204
.Uchwała Nr VI/32/07 W sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/2005 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowy0,00%.1
.Uchwała Nr VI/34/07 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,01%.172
.Uchwała Nr VI /35/07 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,00%.158
.U C H W A Ł A NR VI/41/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.237
.U C H W A Ł A NR VI/39/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.168
.Uchwała nr VI/36/07 w sprawie: zawiadomienia sekretarza Gminy Trzciel o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w0,01%.172
.U C H W A Ł A NR VI/38/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.166
.Uchwała nr VI/33/07 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Trzciela limitu kilometrów na jazdy lokalne0,01%.186
.Uchwała nr VI/37/07 w sprawie: zawiadomienia Skarbnika Gminy Trzciel o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w o0,01%.184
.Uchwała Nr VI/31/07 W sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu0,01%.215
.U C H W A Ł A NR VI/40/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.198
.Uchwała Nr V/27/07 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.0,01%.215
.Uchwała Nr V/29/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/215/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów0,01%.213
.Uchwała Nr V/30/07 W sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia0,01%.210
.UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości0,01%.197
.Uchwała Nr V/26 /07 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok.0,01%.199
.Targi Gospodarczo - Turystyczne0,00%.64
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.108
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.251
.Uchwała Nr VIII /51/07 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.222
.U C H W A Ł A NR VIII/ 50/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej0,01%.196
.Ulgi za 2006 rok0,00%.6
.Pliki do budzetu0,01%.171
.Uchwała Nr VII/42/07 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2006 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzciela za 2006 rok.0,01%.212
.Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie powołania Komisji Statutowej0,01%.185
.Uchwała Nr VII/43/07 w sprawie: udzielania dotacji z budżetu gminy Parafii w Trzcielu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru.0,01%.264
.U C H W A Ł A NR VIII /48/07 w sprawie: przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.224
.Uchwała NrVIII/52/07 W sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Trzciel0,01%.257
.Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie wydania opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu.0,01%.166
.Uchwała Nr VII /44/07 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.182
.U C H W A Ł A NR VIII/ 49/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej0,01%.173
.Uchwała Nr VIII/46/07 W sprawie: wyrażenia zgody na realizację, przez szkoły prowadzone przez Gminę Trzciel, projektów w ramach konkursu II/07 „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie0,01%.172
. Już dziś wymień dowód osobisty0,00%.41
. Nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych0,00%.59
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.82
.UCHWAŁA Nr IX/53/07 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rybojady, gmina Trzciel.0,01%.321
.Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.0,01%.223
.Uchwała Nr IX/57/07 W sprawie statutu Sołectwa Brójce0,01%.236
.Uchwała Nr IX/59/07 W sprawie statutu Sołectwa Siercz0,01%.276
.Uchwała Nr IX/69/07 W sprawie: zmiany statutu Miasta i Gminy Trzciel0,01%.268
.Uchwała Nr IX/68/07 W sprawie statutu Sołectwa Chociszewo0,01%.242
.Uchwała Nr IX /56/07 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.215
.Uchwała Nr IX/54/07 W sprawie: powołania Zespołu oceniającego kandydatów na ławników Sadu Rejonowego w Międzyrzeczu0,01%.213
.Uchwała Nr IX/58/07 W sprawie statutu Sołectwa Jasieniec0,01%.226
.Uchwała Nr IX/60/07 W sprawie statutu Sołectwa Sierczynek0,01%.237
.Uchwała Nr IX/65/07 W sprawie statutu Sołectwa Stary Dwór0,01%.251
.Uchwała Nr IX/67/07 W sprawie statutu Sołectwa Lutol Suchy0,01%.246
.Uchwała Nr IX/61/07 W sprawie statutu Sołectwa Rybojady0,01%.272
.Uchwała Nr IX/63/07 W sprawie statutu Sołectwa Lutol Mokry0,01%.236
.Uchwała Nr IX/62/07 W sprawie statutu Sołectwa Świdwowiec0,01%.243
.Uchwała Nr IX/64/07 W sprawie statutu Sołectwa Panowice0,01%.235
.Uchwała Nr IX/66/07 W sprawie statutu Sołectwa Łagowiec0,01%.236
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,01%.241
.Publicznie dostępny wykaz danych /karty informacyjne/- ochrona środowiska.0,01%.206
.Publicznie dostępny wykaz danych ochrona środowiska - Karty Informacyjne0,22%.7098
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Trzciel0,00%.115
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,00%.5
.Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy0,00%.50
.Aa0,01%.168
.UCHWAŁA nr X/71/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza0,01%.263
.Uchwała Nr X/79/07 w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej II instancji.0,01%.256
.UCHWAŁA nr X/70/07 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej i sołtysów w Gminie Trzciel.0,01%.302
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie numerów i granic obwodów głosowania0,00%.53
.Obwieszczenie PKW o numerze okręgu0,00%.20
.Uchwała nr X/73/07 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.0,01%.232
.Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych0,01%.292
.U C H W A Ł A NR X/75/2007 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej0,01%.257
.Uchwała Nr X/76/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego0,01%.262
.U C H W A Ł A NR X/77/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.263
.Uchwała Nr X /78/07 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.270
.Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych0,00%.69
.Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze powołana w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.0,00%.49
.Uchwała Nr XI/81 /07 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.256
.Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.280
.Uchwała nr XI/ 83 /07 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 2007.0,01%.286
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - konkurs organizacja czasu wolnego - zapasy0,00%.76
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - konkurs organizacja czasu wolnego - piłka nożna0,00%.90
.Uchwała nr X/72/07 w sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego Bilansu dla Miasta i Gminy Trzciel0,01%.272
.UCHWAŁA nr XI/80/07 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008- 20120,01%.312
.Ogłoszenie - Wolontariat0,00%.1
.Ogłoszenie - Wolontariat0,00%.1
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dzierżawa nieruchomości0,01%.387
.Licytacja Nieruchomości PPU BUDMET Sp. z o.o.0,01%.382
.Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za garanicą0,02%.536
.Gospodarka przestrzenna0,06%.1784
.Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego0,02%.568
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,02%.585
.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy0,02%.764
.Uchwała Nr XII/88/07 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach0,00%.12
.UCHWAŁA NR XII/87/07 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę wytworzonych oraz nabytych składników mienia komunalnego0,01%.244
.Uchwała Nr XII/91/07 W sprawie: ustalenia niektórych zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.0,01%.272
.Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szczaniec a Gminą Trzciel w sprawie powierzenia zadania publicznego0,01%.231
.Uchwała Nr XII/90/07 W sprawie: zasad przyznawania i wysokości diety dla sołtysów w Gminie Trzciel.0,01%.305
.Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.0,01%.304
.Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.0,01%.275
.Uchwała Nr XII/85/07 W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.0,01%.208
.Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzciel na lata 2007 – 20150,01%.274
.Uchwała nr XII/ 94 /07 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 2007.0,01%.242
.Projekt Budżetu na 2008 rok0,02%.545
.Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie: zmiany opłat za przyjęcie do składowania – utylizacji niesegregowanych odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Jasieńcu.0,01%.237
.Druk zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów0,20%.6504
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.340
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej0,01%.389
.Uchwała Nr XII/88/07 W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,01%.214
.UCHWAŁA NR XIII/99/07 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej0,01%.298
.Uchwała Nr XIII / 95 / 07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Siercz0,01%.311
.Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie: określenia stawek podatków od środków transportowych0,01%.327
.Uchwała nr XIII/101/07 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 2007.0,01%.444
.Uchwała Nr XIII/100/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/22/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok0,01%.422
.Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,01%.376
.Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego0,01%.354
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu i stropu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu.0,01%.377
.Uchwała Nr XIV/103/08 w sprawie budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 20080,04%.1320
.Uchwała nr XIV104/07 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 2007.0,01%.408
.Uchwała nr XIV/109/07 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/101/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 2007.0,01%.411
.U C H W A Ł A NR XIV/108/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/77/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.424
.Uchwała Nr XIV / 105 / 07W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.0,01%.442
.Uchwała Nr XIV/106/07 W sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lutolu Suchym.0,01%.446
.U C H W A Ł A NR XIV/107/2007 w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2007 roku.0,01%.422
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.332
.Uchwała Nr XV / 119 / 08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII / 263 / 06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2006 r0,01%.325
.Uchwała Nr XV/116/08 W sprawie: Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Trzciel na lata 2008 – 2013.0,01%.247
.Uchwała Nr XV/113/08 W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.0,01%.214
.Uchwała Nr XV/115/08 W sprawie: gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną0,01%.229
.UCHWAŁA NR XV /117 /08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/211/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Trzcielu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzc0,01%.240
.Uchwała Nr XV/112/08 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,01%.224
.Uchwała Nr XV/114/08 W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie0,01%.241
.U c h w a ł a nr:XV/118/08 W sprawie:przystąpienia Miasta i Gminy Trzciel do Polskiego Projektu 400 Miast.0,01%.254
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel”0,01%.301
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont dachu i stropu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu0,01%.318
.UCHWAŁA Nr XVI/136/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 sierpnia 2007r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Gminie Trzciel0,01%.219
.Uchwała Nr XVI/133/08 W sprawie: nadania imienia Przedszkolu w Brójcach.0,01%.219
.Uchwała Nr XVI/123/08 W sprawie statutu Sołectwa Lutol Suchy0,01%.217
.Uchwała Nr XVI/132/08 W sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Brójcach.0,01%.200
.Uchwała Nr XVI/124/08 W sprawie statutu Sołectwa Łagowiec0,01%.204
.Uchwała Nr XVI/122/08 W sprawie statutu Sołectwa Lutol Mokry0,01%.215
.Uchwała Nr XVI/121/08 W sprawie statutu Sołectwa Jasieniec0,01%.220
.Uchwała Nr XVI/120/08 W sprawie statutu Sołectwa Brójce0,01%.223
.Uchwała Nr XVI/125/08 W sprawie statutu Sołectwa Panowice0,01%.274
.Uchwała Nr XVI/135/08 W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/247/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2006 roku; Akt Założycielski – Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.0,01%.242
.Uchwała Nr XVI/137/08 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 listopada 2007r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla sołtysów w Gminie Trzciel.0,01%.240
.Uchwała Nr XVI/131/08 W sprawie statutu Sołectwa Chociszewo0,01%.214
.Uchwała Nr XVI/127/08 W sprawie statutu Sołectwa Stary Dwór0,01%.209
.Uchwała Nr XVI/128/08 W sprawie statutu Sołectwa Siercz0,01%.227
.Uchwała Nr XVI/134/08 W sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Lutolu Suchym.0,01%.249
.Uchwała Nr XVI/129/08 W sprawie statutu Sołectwa Sierczynek0,01%.218
.Uchwała Nr XVI/130/08 W sprawie statutu Sołectwa Świdwowiec0,01%.209
.Uchwała Nr XVI/126/08 W sprawie statutu Sołectwa Rybojady0,01%.226
.Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ulicy Świerczewskiego 2 – powierzchnia użytkowa 24,81 m².0,01%.263
.UCHWAŁA NR XVII/144/2008 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Trzciel na lata 2008-20150,01%.221
.UCHWAŁA NR XVII/148/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel”.0,01%.210
.Uchwała Nr XVII/146/08 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok0,01%.205
.Uchwała Nr XVII/147/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.198
.U c h w a ł a Nr XVII/138/08 w sprawie: skargi na działalność Burmistrza0,01%.285
.Uchwała Nr XVII/143/08 W sprawie: zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel0,01%.234
.Uchwała Nr XVII/145/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Trzciel na 2008 rok0,01%.194
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,20%.6525
.Uchwała Nr XVII/140/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej grunty i zabudowania oraz wyposażenia kotłowni osiedlowej – Osiedle Jana III Sobieskie0,01%.174
.Uchwała Nr XVII/139/08 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2007 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzciela za 2007 rok.0,01%.225
.Uchwała Nr XVII/141/2008 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych0,01%.329
.Obwieszczenie o drugich licytacjach nieruchomości0,01%.272
.Uchwała Nr XVII/142/08 w sprawie: zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Przedszkolu w Trzcielu prowadzonym przez Gminę Trzciel.0,01%.197
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony mna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 249/2 o powierzchni 12.0,01%.240
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 257 o powierzchni 14.470,01%.251
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 258 o powierzchni 10.080,01%.222
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 215/3 o powierzchni 2.80,01%.211
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 217/2 o powierzchni 5.00,01%.237
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 226/5 i 226/4 o powierzc0,01%.241
.Ogłoszenie o przetargu ustynym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 211/4 o powierzchni 6360,01%.245
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 217 o powierzchni 3.5900,01%.293
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym po kinie , stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki0,01%.261
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr. 225 o powierzchni 2.8140,01%.220
.Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze0,00%.135
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg na wynajem lokalu uzytkowego Trzciel ul. Świerczewskiego 20,01%.229
.Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Trzcielu0,00%.60
.UCHWAŁA Nr XVIII/149/08 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Trzciel panu Edwardowi Fedko0,01%.237
.U C H W A Ł A Nr XVIII/150/08 w sprawie; poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.0,01%.272
.Uchwała Nr XVIII/151/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Trzciel na 2008 rok0,01%.229
.Uchwała Nr XVIII/152/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.240
.Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej grunty i zabudowania kotłowni osiedlowej – Osiedle Jana III Sobieskiego0,01%.242
.Rozstrzygnięcie - 1 Naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze0,00%.57
.2 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze0,00%.84
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej grunty i zabudowania kotłowni osiedlowej – Osiedle Jana III Sobieskiego0,01%.247
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze0,00%.56
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze0,01%.296
.Uchwała Nr XIX/157/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008r0,01%.219
.U C H W A Ł A NR XIX/155/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.255
.U C H W A Ł A NR XIX/154/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.213
.U C H W A Ł A NR XIX/153/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.223
.Uchwała Nr XIX/156/08 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Trzciela Nr 85/2008 z dnia 04 czerwca 2008 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawa0,01%.224
.Uchwała nr XIX/159/08 w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Trzciel0,01%.218
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne gminy w wysokości 310 000,00 zł0,01%.272
.Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze0,01%.208
.Opłata skarbowa0,04%.1240
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze0,01%.370
.Informacja o naborze na wolne stanowisk urzędnicze0,01%.411
.Ogłosznenie o przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ulicy Kościuszki 280,01%.277
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne gminy w wysokości 310 000,00 zł0,01%.222
.Na kandydata na stanowisko głównego księgowego w OPS Trzciel0,01%.236
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej grunty i zabudowania kotłowni osiedlowej – Osiedle Jana III Sobieskiego - działka nr 353/46 o0,00%.152
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne gminy w wysokości 310 000,00 zł0,01%.335
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż płyt betonowych zbrojonych mieszczących się w obiektach byłego PGR w Łagowcu0,01%.200
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne gminy w wysokości 310 000,00 zł0,01%.217
.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko głównego księgowego OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIELU0,01%.306
.Uchwała Nr XX/163/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.276
.Uchwała Nr XX/164/08 w sprawie: zmian uchwały Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Trzciel na 2008 rok.0,01%.245
.Informacja o naborze na stanowisko głównego księgowego OPS Trzciel.0,01%.266
.Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie ustanowienia „Święta Miasta”0,01%.261
.Uchwała Nr XX/160/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza0,01%.318
.Uchwała XX/161/08 W sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Trzciel0,01%.250
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/120,00%.152
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/10 o powierzchni 901 m 20,01%.167
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/7 o powierzchni 901 m 20,01%.168
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/24 o powierzchni 916 m 20,01%.164
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/5 o powierzchni 901 m 20,01%.161
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/17 o powierzchni 901 m 20,01%.165
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/18 o powierzchni 901 m 20,01%.169
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/4 o powierzchni 901 m 20,01%.179
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/16 o powierzchni 900 m 20,01%.173
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/19 o powierzchni 901 m 20,01%.178
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/20 o powierzchni 901 m 20,01%.208
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/8 o powierzchni 901 m 20,01%.203
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/6 o powierzchni 901 m 20,01%.175
.Informacja o naborze na stanowisko głównego księgowego OPS Trzciel0,01%.280
.Uchwała Nr XXI/168/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.183
.Uchwała nr XXI/171/08 w sprawie: ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel, w których pobierana jest opłata miejscowa0,01%.203
.UCHWAŁA Nr XXI/ 167 /2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siercz, gmina Trzciel.0,01%.239
.Uchwała Nr XXI/169/08 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie0,01%.195
.UCHWAŁA Nr XXI/ 166 /2008 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siercz, gmina Trzciel z ustaleniami studiu0,01%.204
.Uchwała Nr XXI/165/2008 W sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych przez Gminę Trzciel.0,01%.217
.Uchwała Nr XXI/170/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych0,01%.205
.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzciel, zajęcia sportowe – dyscyplina zapasy.0,01%.240
.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzciel, zajęcia sportowe – dyscyplina piłka nożna.0,01%.221
.Uchwała Nr XXII/177/08 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych0,01%.240
.Uchwała Nr XXII/178/08 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.289
.Uchwała Nr XXII/180/08 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.0,01%.423
.Wzory dokumentów deklaracji i informacji na 2009 rok0,06%.2015
.UCHWAŁA Nr XXII/175/08 w sprawie : odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.199
.Uchwała XXII/182/08 W sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych przez Gminę Trzciel.0,01%.249
.Uchwała Nr XXII/173/2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Trzciel do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła jako członka zwyczajnego0,01%.223
.Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie przystąpienia Gminy Trzciel do porozumienia międzygminnego.0,01%.194
.UCHWAŁA Nr XXII/174/08 w sprawie : przeznaczenia części działki do oddania w użytkowanie wieczyste0,01%.229
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Remont stacji uzdatniania wody w Łagowcu i hydroforni w Panowicach0,01%.276
.Uchwała Nr XXII/179/08 w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.271
.Uchwała Nr XXII/176/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.0,01%.185
.Prognoza długu i jego spłaty0,17%.5550
.Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 20090,02%.690
.Uchwała Nr XXII/181/2008 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.263
.Zawiadomienie o wyborze oferty „Remont stacji uzdatniania wody w Łagowcu i hydroforni w Panowicach.”0,01%.283
.Uchwała Nr XXIII/191/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.388
.Uchwała Nr XXIII/190/08 w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych w przepisach rozdziału0,01%.395
.Uchwała Nr XXIII/183/08 W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.0,01%.266
.Uchwała XXIII/189/08 W sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Gminę Trzciel przedmiotów w używaniu0,01%.303
.Uchwała Nr XXIII/188/08 W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/143/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2008r dotyczącej zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel0,01%.280
.Uchwała Nr XXIII /187/ 08 W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.0,01%.281
.Uchwała Nr XXIII/184/08 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,01%.281
.Uchwała Nr XXIII/186/08 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel0,01%.291
.Uchwała Nr XXIII/185/08 W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.0,01%.252
.Uchwała Nr XXIV/199/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.0,01%.399
.Uchwała Nr XXIV/195/08 w sprawie: zmiany opłat za przyjęcie do składowania – utylizacji niesegregowanych odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Jasieńcu.0,01%.416
.UCHWAŁA NR XXIV/193/08 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2008 2015”.0,01%.405
.Uchwała Nr XXIV/197/08 w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diety dla sołtysów w Gminie Trzciel.0,01%.475
.UCHWAŁA nr XXIV/196/08 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.426
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM0,01%.305
.Uchwała Nr XXIV/192/08 w sprawie budżetu miasta i gminy Trzciel na rok 20090,05%.1662
.Uchwała Nr XXIV/198/08 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2008 r.0,01%.419
.Uchwała Nr XXIV/200/2008 w sprawie: wydatków zamieszczonych w Budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,01%.428
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu0,01%.218
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel”0,01%.250
.OGŁOSZENIE o odwołaniu konkursu - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzciel, zajęcia sportowe – dyscyplina piłka nożna0,00%.160
.OGŁOSZENIE o odwołaniu konkursu Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzciel, zajęcia sportowe – dyscyplina zapasy0,01%.178
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Poznańskiej 140,01%.286
.OGŁOSZENIE otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku0,01%.268
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.189
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa ul. Mickiewicza w Trzcielu wraz z budową kanalizacji deszczowej i zjazdów na przylegające posesje0,01%.326
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa drogi gminnej – ul. Grunwaldzka w Trzcielu0,01%.374
.Uchwała Nr XXV/207/09 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Burmistrzowi Trzciela.0,01%.217
.Uchwała Nr XXV/205/09 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2009 r.0,01%.201
.Uchwała Nr XXV/204/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi międzyrzeckiemu0,01%.218
.Uchwała Nr XXV/203/09 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.0,01%.229
.Uchwała nr XXV/206/09 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Trzciela do podpisania Porozumienia Partnerskiego wraz z Wieloletnim Planem Współpracy między Gminą Trzciel i Gminą Falkenberg na lata 2009 0,01%.196
.Uchwała Nr XXV/202/09 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.0,01%.203
.Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok.0,01%.211
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Poznańskiej 50,01%.253
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działek nr. 353/15 i 353/160,01%.219
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działek nr. 353/17 i 353/180,01%.220
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/21 o powierzchni 901 m 20,01%.225
.Aa0,00%.8
.Uchwały 2010 rok0,01%.193
.Uchwały 2009 rok0,00%.139
.Obwieszczenie0,01%.180
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi gminnej – ul. Grunwaldzka w Trzcielu”0,01%.212
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Przebudowa ul. Mickiewicza w Trzcielu wraz z budową0,01%.272
.Uchwała Nr XXVI/215/09 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2009 r.0,01%.196
.Uchwała Nr XXVI/213/09 W sprawie skargi na działalność Burmistrza0,01%.369
.Uchwała Nr XXVI/208/09 W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.0,01%.196
.UCHWAŁA Nr XXVI/210/09 w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Panowice na lata 2009-2016”0,01%.229
.Uchwała Nr XXVI/212/09 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Trzciela umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Trzcielu ogólnod0,01%.226
.Uchwała NR XXVI/214/09 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XVIII/150/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fi0,01%.214
.Uchwała Nr XXVI / 211 / 09 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie0,01%.215
.Uchwała NR XXVI/209/09 w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu i0,01%.200
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza0,00%.148
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Świerczewskiego 20,01%.196
.Obwieszczenie o budowie oświtlenia drogowego dla osiedla domków jednorodzinnych w m. Świdwowiec0,00%.144
.Obwieszczenie o budowie oświtlenia drogowego na Os. Jana III Sobieskiego w Trzcielu0,00%.150
.Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXII/179/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.206
.Uchwała Nr XXVII/223/09 W sprawie rozpatrzenia skargi pana Mariana Dynowskiego0,01%.218
.Uchwała Nr XXVII/219/09 W sprawie: nadania nazwy Przedszkolu w Trzcielu0,01%.194
.Uchwała Nr XXVII/218/09 W sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Trzcielu.0,01%.209
.Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie: wyłączenia z struktur jednostki organizacyjnej Gminy Trzciel – Ośrodek Pomocy Społecznej świetlicy opiekuńczej i punktu konsultacyjnego i włączenie w/w w str0,01%.217
.Uchwała Nr XXVII/217/09 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,01%.257
.Uchwała Nr XXVII/216/09 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2008 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzciela za 2008 rok.0,01%.207
.UCHWAŁA Nr XXVII/222/09 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.202
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego0,00%.151
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego0,01%.175
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego0,01%.162
.Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Trzciela w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego0,00%.51
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Trzciela0,00%.21
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Świerczewskiego 20,01%.196
.I N F O R M A C J A Burmistrza Trzciela z dnia 18 maja 2009 roku0,00%.14
.UCHWAŁA Nr XXVIII/229/ 2009 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.183
.Uchwała Nr XXVIII/228/09 w sprawie: współdziałania Gminy Trzciel z Gminą Szczaniec w sprawie realizacji zadania publicznego0,01%.216
.UCHWAŁA Nr XXVIII/230/09 w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Brójce na lata 2008-2015”0,01%.218
.Uchwała Nr XXVIII/227/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi międzyrzeckiemu0,01%.189
.Uchwała nr XXVIII/226/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.179
.UCHWAŁA Nr XXVIII/224/09 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.214
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Poznańskiej 5 – powierzchnia użytkowa 79,26 m²0,01%.209
.Informacja Burmistrza Trzciela0,00%.4
.Informacja Burmistrza Trzciela0,00%.1
.Informacja Burmistrza Trzciela0,00%.1
.Informacja Burmistrza Trzciela0,00%.1
.Informacja Burmistrza Trzciela0,00%.1
.Informacja Burmistrza Trzciela0,00%.1
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/3 o powierzchni 9010,01%.182
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/2 o powierzchni 9290,01%.197
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod Przychodnię Zdrowia Lekarza Rodzinnego, stanowiącej własność Gminy Trzci0,01%.192
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działek nr. 353/15 i 353/16 o powier0,01%.189
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działek nr. 353/17 i 353/18 o powier0,01%.203
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działek nr. 353/35 o powierzchni 5700,01%.218
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TRZCIELU OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY0,01%.285
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy Placu Zjednoczenia Narodowego 100,01%.221
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzciel0,01%.241
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wymiana cieci c.o. i c.w.u na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu0,01%.267
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.217
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TRZCIELU OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY0,01%.201
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Poznańskiej 50,01%.227
.Uchwała Nr XXIX/231/09 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej0,01%.232
.Uchwała Nr XXIX/236/09 w sprawie: specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczyciel0,01%.224
.UCHWAŁA Nr XXIX/235/2009 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.199
.Uchwała Nr XXIX/239/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.195
.Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie przystąpienia Gminy Trzciel do porozumienia międzygminnego0,01%.264
.Uchwała Nr XXIX/240/09 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi międzyrzeckiemu0,01%.225
.Uchwała nrXXIX/234/09 w sprawie : zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.0,01%.211
.Uchwała nr XXIX/233/2009 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/226/2009 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.202
.Linki0,17%.5584
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł0,01%.249
.Uchwała Nr XXIX/232/09 w sprawie: zmiany Uchwały Uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 maja 2009r0,01%.190
.Ogłoszenie bezpłatne szkolenie z funduszy europejskich0,01%.253
.Zawiadomienie o wyborze oferty Wymiana sieci c.o. i c.w.u na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu0,01%.227
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy Placu Zjednoczenia Narodowego 100,01%.255
.Uchwała Nr XXIX/237/09 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXVI/209/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowy0,01%.188
.Ogłoszenie ZARZĄDZENIE Nr. 160/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie0,01%.327
.Ogłoszenie ZARZĄDZENIE Nr. 160/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie0,00%.1
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2009 roku deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł0,01%.223
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.258
.Termin najbliższej Sesji RM0,19%.6134
.Program "Uczeń na wsi" pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne0,01%.228
.UCHWAŁA Nr XXX/241/09 w sprawie: uchwalenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel”, obejmujących obszar fragment gminy Trzciel w części obr0,01%.239
.Uchwała Nr XXX/244/09 w sprawie : określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysk0,01%.209
.UCHWAŁA NR XXX/247/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela.0,01%.314
.Uchwała nr XXX/245/09 w sprawie: uchwalenia trybu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych0,01%.248
.UCHWAŁA Nr XXX/ 243/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w gmin0,01%.327
.UCHWAŁA Nr XXX/242/09 w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.209
.Uchwała Nr XXX/246/09 w sprawie: przystąpienia Gminy Trzciel do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra – Warta” jako członka zwyczajnego0,01%.246
. Ogłoszenie - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Trzciel0,00%.140
.UCHWAŁA Nr XXX/248/2009 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.280
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy Placu Zjednoczenia Narodowego 100,01%.220
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu na sprzedaż środka trwałego Kocioł stalowy grzejny wodny z osprzętem opalany słomą0,00%.159
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu na sprzedaż środka trwałego którym jest Kocioł stalowy grzejny wodny z osprzętem opalany słomą0,01%.191
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę obiektów budowlanych położonych w Łagowcu na działce nr 194/70,01%.199
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Lutolu Suchym0,01%.195
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i p0,01%.403
.UCHWAŁA Nr XXXI/252/2009 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.305
.Uchwała Nr XXXI/250/09 w sprawie określenia stawek opłat lokalnych0,01%.359
.Uchwała Nr XXXI/251/09 w sprawie określenia stawek podatków lokalnych0,01%.381
.Uchwała Nr XXXI/249/09 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Brójce.0,01%.321
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.243
.ZAPYTANIE OFERTOWE Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i przebudową boiska wie0,01%.333
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i p0,01%.305
.Ogłoszenie ZARZĄDZENIE Nr. 174/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.259
.OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.317
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.355
.Uchwała Nr XXXII/254/09 w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Trzciel0,04%.1144
.Uchwała Nr XXXII/253/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,01%.309
.Uchwała Nr XXXIII/255/09 w sprawie: wystąpienia Gminy Trzciel ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.0,01%.260
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Modernizacja hydroforni w Panowicach0,02%.535
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Trzcielu0,01%.436
.OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.359
.Informacja Burmistrza Trzciela - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży0,00%.1
.Informacja Burmistrza Trzciela - wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,00%.1
.OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.385
.Ogłaszenie o przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego w Trzcielu przy ul. Poznańskiej 140,00%.1
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Modernizacja hydroforni w Panowicach0,01%.310
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Trzcielu.”0,01%.402
.Zarządzenie Nr 181/2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych na wynajem0,01%.170
.Ogłoszenie - Konkurs organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Trzciel prowadzenie zajęć sportowych,organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży w świetlicach.0,00%.1
.Dzienniki Ustaw i Monitor Polski w formie elektronicznej0,15%.4647
.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej0,02%.559
.Wzory dokumentów ewidencja działalności0,01%.393
.Wzory dokumentów ewidencja działalności gospodarczej0,01%.384
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,01%.223
.Uchwała Nr XXXIII / 260 / 09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/211/09 Rady Miejskiej w Trzcielu, z dnia19 marca 2009 roku, dotyczącej dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie0,01%.396
.Uchwała Nr XXXIV/257/09 W sprawie: przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.0,01%.259
.Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chociszewo na lata 2009-2016”0,01%.392
.UCHWAŁA Nr XXXIII/259/09 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.395
.UCHWAŁA Nr XXXII/256/2009 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.292
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego Placu Zjednoczenia Narodowego 100,01%.280
.OGŁOSZENIE konkurs ofert na realizację zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Trzciel oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego0,01%.254
.OGŁOSZENIE konkurs ofert na realizację zadania - Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem elementów profilaktyki0,01%.277
.UCHWAŁA Nr XXXIV/266/09 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2009 r.0,01%.374
.Uchwała Nr XXXIV/261/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciel na rok 20100,04%.1256
.Uchwała Nr XXXIV/267/09 w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,01%.421
.Ogłoszenie konkurs na realizację zadań publicznych0,01%.258
.Uchwała Nr XXXIV/262/09 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przekraczających podstawęprogramową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,02%.488
.Uchwała Nr : XXXIV/265/09 W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.0,01%.443
.Uchwała Nr XXXIV/263/09 W sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010r.0,01%.447
.Uchwała nr: XXXIV/264/09 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,01%.439
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza - budowa oświetlenia drogowego Łagowiec0,01%.226
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza - budowa oświetlenia drogowego Łagowiec0,01%.219
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Naprawa nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.315
.Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich z/s w Borku Wlkp.0,01%.201
.Wyboru organizacji pozarządowej i udzielenia dotacji na realizację zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Trzciel oraz ich udział w ogólnopolskim systemie współzaw0,01%.223
.Uchwała Nr XXXV/273/2010 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gmi0,01%.214
.Uchwała Nr XXXV/272/2010 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.0,01%.360
.Uchwała Nr XXXV/271/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.0,01%.317
.Uchwała Nr XXXV/278/2010 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciel na lata 2008-2015”0,01%.215
.Uchwała Nr XXXV/270/2010 W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/197/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety dla sołtysów w Gminie Trzciel.0,01%.317
.Uchwała Nr XXXV/268/2010 W sprawie rozstrzygnięcia skargi.0,01%.295
.Uchwała nr XXXV/269/2010 w sprawie :zmiany uchwały Nr XXIV/196/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.347
.Zarządzenie Nr:194/2010 Burmistrza Trzciela W sprawie: wyboru organizacji pozarządowej i udzielenie dotacji na realizacje zadania. . .0,01%.273
.Uchwała nr XXXV/277/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.0,01%.198
.UCHWAŁA NR XXXV/274/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej0,01%.271
.Uchwała nr XXXV/275/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej0,01%.257
.Uchwała nr XXXV/276/2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.401
.Ogłoszenie o przetargu Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Brójce - Myszęcin - Rzeczyca0,02%.716
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel0,01%.291
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brójce – Myszęcin - Rzeczyca”0,01%.349
.Uchwała Nr XXXVI/279/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Sierczynek0,01%.317
.Uchwała Nr XXXVI/280/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Lutol Mokry0,01%.318
.Uchwała Nr XXXVI/281/10 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane0,01%.363
.Uchwała Nr XXXVI/284/10 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Brójce.0,01%.291
.UCHWAŁA NR XXXVI/283/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.301
.Uchwała Nr XXXVI/282/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.213
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.270
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu - etap II0,01%.396
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego0,01%.434
.Wnoisek o udostępnienie danych z ewid. ludności i PESEL0,01%.358
.Ogłoszenie o przetargu Dostawa samochodu do wywozu odpadów komunalnych0,01%.344
.Zarządzenie Nr 203/2010 Burmistrza Trzciela w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych na wynajem0,01%.294
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brójce – Myszęcin - Rzeczyca”0,01%.299
.Informacja Burmistrza Trzciela0,01%.272
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.295
.ROZPORZĄDZENIE MSWIA0,01%.246
.INFORMACJE PKW0,01%.264
.POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ0,01%.221
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela0,01%.319
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYMna administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy0,01%.307
.Uchwała Nr XXXVII/ 289/10 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Trzciel0,01%.187
.Uchwała Nr XXXVII/ 290/10 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Trzciel0,01%.207
.UCHWAŁA NR XXXVII/287/10 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego o likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.0,01%.177
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,01%.331
.INFORMACJA BURMISTRZA Trzciela0,01%.247
.Uchwała Nr XXXVII / 286 / 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 236 / 06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodar0,01%.244
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.354
.Uchwała Nr XXXVII/288/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2010 rok0,01%.202
.INFORMACJA Burmistrza Trzciela z dnia 05 maja 2010 r.0,01%.216
.Uchwała Nr XXXVII/285/10 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzciel za 2009 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzciela za 2009 rok.0,01%.213
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Dostawa samochodu do wywozu odpadów komunalnych”0,01%.296
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brójce – Myszęcin - Rzeczyca0,01%.375
.I n f o r m a c j a Burmistrza Trzciela Z dnia 02 czerwca 2010r0,02%.536
.Gimnazjum w Trzcielu0,01%.266
.Zespół Edukacyjny w Trzcielu0,01%.197
.A0,01%.205
.Przedszkole w Trzcielu0,00%.42
.A0,01%.206
.A0,00%.20
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela z dnia 09.06.20100,01%.308
.A0,00%.24
.ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO „Administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Trzciel.”0,01%.291
.Ddd0,01%.211
.Szkoła Podstawowa w Trzcielu0,01%.249
.Przetarg na Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu w wysokości 2 450 000,00 zł.0,01%.282
.ZAPYTANIE OFERTOWE budowy oświetlenia drogowego na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu0,01%.306
.Ogłoszenie Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży0,01%.220
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu w wysokości 2 450 000,00 zł0,01%.293
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.343
.Ogłoszenie organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkolnej z elementacmi profilaktyki0,01%.195
.Informacja o zapytaniu ofertowym0,01%.246
.UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.161
.Uchwała Nr XXXVIII/295/10 w sprawie: zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Siercz na lata 2010-2016”0,01%.208
.Uchwała Nr XXXVIII/296/10 w sprawie: zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Lutol Mokry na lata 2010-2016”0,01%.198
.Uchwała Nr XXXIX/302/10 „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.0,01%.185
.Uchwała Nr XXXVIII/291/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi0,01%.208
.Uchwała Nr XXXVIII/301/10 ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Trzciel oraz ustalenia gra0,01%.282
.Uchwała nr XXXIX/305/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.0,01%.189
.Uchwała Nr XXXIX/309/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.0,01%.198
.UCHWAŁA NR XXXVIII/294/10 w sprawie: przystąpienia Gminy Trzciel do działań związanych z inwestycją pod nazwą” Obwodnica Miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel n0,01%.202
.Uchwała nr XXXVIII/300/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.0,01%.208
.Uchwała nr XXXVIII/299/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu0,01%.180
.UCHWAŁA NR XXXIX/308/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.183
.UCHWAŁA NR XXXIX/307/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.176
.Uchwała nr XXXIX/304/2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.169
.UCHWAŁA Nr XXXVIV/306/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.0,01%.179
.UCHWAŁA Nr XXXIX/303/10 w sprawie wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży0,01%.215
.Uchwała nr XXXVIII/298/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok0,01%.183
.Uchwała Nr XXXVIII/293/10 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole0,01%.217
.Uchwała Nr XXXVIII/292/10 w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i p0,01%.248
.Ogłoszenie o przetargu Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Trzciel0,01%.273
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Trzciel0,01%.395
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza0,01%.297
.Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste0,04%.1215
.Urząd Stanu Cywilnego0,04%.1249
.Plany Miejscowe0,18%.5642
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela0,01%.468
.Gospodarka nieruchomościami0,04%.1281
.Drogi Gminne0,04%.1238
.Ochrona Środowiska0,04%.1262
.Gospodarka przestrzenna0,04%.1283
.Ewidencja Działalności Gospodarczej0,04%.1211
.A0,01%.189
.A0,01%.191
.Plany Miejscowe Sierczynek0,01%.247
.Plan Miejscowy Lutul Mokry0,01%.237
.Plan Miejscowy Jasieniec0,01%.249
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Adaptacja budynku i pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia miejsca spotkań stowarzyszeń w budynku przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu0,01%.329
.Pliki co i jak w urzędzie0,00%.145
.Uchwała Nr XL/312/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Świdwowiec0,01%.209
.Uchwała Nr XL/311/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce.0,01%.202
.Uchwała Nr XL/313/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Świdwowiec0,01%.259
.Ogłoszenie o przetargu Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w Brójcach0,01%.370
.Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego0,01%.240
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych na obszarze województwa lubuskiego0,01%.202
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze - liczba mieszkańców w poszczególnych gminach województwa lubuskiego0,01%.228
.Zapytanie ofertowe sprzęt dla jednostki OSP w Brójcach0,01%.263
.UCHWAŁA NR XL/315/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.260
.UCHWAŁA Nr XL/316/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej0,01%.235
.UCHWAŁA NR XL/317/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.223
.Uchwała Nr XL/314/10 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Trzciela Nr 232/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadn0,01%.238
.Uchwała Nr XL/310/2010 w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obni0,01%.210
.Podatki i opłaty lokalne0,04%.1225
.Windykacja podatkowa0,04%.1174
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych na obszarze Województwa Lubuskiego0,01%.219
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.255
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Budowa nowego komina z trzema kanałami spalin na kotłowni osiedlowej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu.0,02%.489
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Adaptacja budynku i pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia miejsca spotkań stowarzyszeń w budynku przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu.0,01%.354
. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU0,01%.465
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Trzciel: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 101 w Lutolu Suchym0,02%.487
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w Brójcach0,01%.268
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,02%.760
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Trzciel: Budowa nowego komina z trzema kanałami spalin na kotłowni osiedlowej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Trzcielu.0,01%.420
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela0,01%.458
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 101 w Lutolu Suchym.”0,01%.284
.Uchwała Nr XLI/318/10 w sprawie rozstrzygnięcia skargi .0,01%.222
.KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu o wylosowanych i przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.235
.OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Trzciela w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.292
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcielu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.274
.O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA TRZCIELA w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze0,01%.255
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Trzciela w sprawie utworzenia granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych0,01%.241
.Uchwała Nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do0,02%.552
.OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany mi0,01%.307
.UchwałaNR XLI/330/10 w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.0,01%.204
.UchwałaNR XLI/338/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jedn0,01%.262
.UchwałaNR XLI/332/10 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.273
.UchwałaNR XLI/329/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo0,01%.213
.UchwałaNR XLI/328/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej0,01%.228
.UchwałaNR XLI/333/10 w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.260
.UchwałaNR XLI/326/10 w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich0,01%.222
.UchwałaNR XLI/334/10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych0,01%.229
.UchwałaNR XLI/319/10 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel0,01%.262
.UchwałaNR LXI/340/10 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzciel0,01%.225
.UchwałaNR XLI/335/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działa0,01%.227
.UchwałaNR XLI / 325 / 10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sierczynek.0,01%.201
.UchwałaNR XLI/323/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Lutol Mokry.0,01%.281
.Uchwała NR XLI/339/10 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane0,01%.207
.Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Lutol Mokry.0,01%.263
.Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Chociszewo.0,01%.281
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego, Trzcielu - Placu Zjednoczenia Narodowego 10,02%.577
.Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu W sprawie: przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Trzciela w dniu 05 grudnia 2010r.0,01%.339
.UCHWAŁA Nr XLI / 322 / 10 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Lutol Mokry, gmina Trzciel nie narusza ustaleń studium0,01%.276
.UCHWAŁA Nr XLI / 324 / 10 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sierczynek, gmina Trzciel nie narusza ustaleń studium0,01%.214
.Uchwała Nr XLI/331/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2008r. dotyczącej zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel0,01%.242
.Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzciela do współdziałania ze stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich przy współorganizowaniu przez Gminę Trzciel wraz z tym Stowar0,01%.289
.Uchwała Nr XLI/327/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku0,01%.265
.Uchwała Nr XLI/321/10 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Panowice.0,01%.246
.Uchwała Nr XLI/320/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Rybojady.0,01%.278
.UCHWAŁA NR XLI/342/10w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.289
.UCHWAŁA NR XLII/346/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.285
.UCHWAŁA NR XLII/351/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,01%.342
.Uchwała nr XLII/354/10 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/336/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miedzyrzeckiemu0,01%.321
.Uchwała Nr I/1/10 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.310
.U C H W A Ł A Nr I/ 2/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej0,01%.298
.U C H W A Ł A Nr I/3/10 w sprawie: ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.311
.U C H W A Ł A Nr I/4/10 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.326
.UchwałaNR XLI/341/10 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych0,01%.245
.Uchwała nr XLII/352/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok0,01%.287
.Uchwała nr XLI/336/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miedzyrzeckiemu0,01%.235
.Uchwała nr XLII/353/10 w sprawie zmiany uchwały zaciągnięcia kredytu0,01%.278
.UchwałaNR XLII/350/10 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.0,01%.399
.Uchwała nr: XLII/347/10 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.0,01%.257
.Uchwała Nr : XLII/348/10 W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.0,01%.265
.Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sierczynek na lata 2011-2017”0,01%.240
.O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Trzciela ogłasza nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.0,02%.700
.Uchwała nr XLI/337/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu0,01%.228
.OGŁOSZENIE O PRZETARGUsprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu, składającej się z działki nr. 600/15 o powierzchni 901 m 2 , zapisanej w KW nr0,00%.1
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0,00%.1
.U C H W A Ł A Nr II/5/10 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej0,01%.284
.U C H W A Ł A Nr II/6/10 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej0,01%.278
.U C H W A Ł A Nr II/7/10 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.315
.UCHWAŁA Nr II/9/10 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela0,02%.482
.U C H W A Ł A Nr II/8/10 w sprawie: powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.385
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagosp. przestrzennego0,01%.404
.Zawiadomienie Burmistrza Trzciela0,02%.596
.ZAPYTANIE OFERTOWE dostawaq węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I0,01%.270
.ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Trzciel w 2011r0,01%.326
.ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług urbanistyczno - planistycznych na rzecz Gminy Trzciel w 2011r0,01%.368
.ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Trzciel w 2011r0,02%.540
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel0,01%.373
.UchwałaNR III/11/10 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku0,01%.433
.UchwałaNR III/14/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.0,02%.531
.Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego0,02%.494
. UCHWAŁA NR III/17/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2010.0,02%.563
.UCHWAŁA Nr III/10/10 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,01%.423
.UCHWAŁA Nr III/13/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej0,01%.374
.UchwałaNR III/12/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo0,01%.384
.Uchwała nr III/15/10 w sprawie uchylenia Uchwała nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 28 października 2010 r.0,01%.412
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Trzciel: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.409
.Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego dostawa węgla kamiennego typu „orzech”0,01%.311
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM Administracja i Zarządzanie Cmentarzami0,01%.375
.Polityka Jakości Urządu Miejskiego w Trzcielu0,16%.4964
.Nabór na stanowiska urzędnicze Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy0,03%.1024
.Zawiadomienie o wyborze oferty świadczenie usług urbanistyczno - planistycznych na rzecz Gminy Trzciel w 2011r.0,01%.401
.Zawiadomienie o wyborze oferty świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Trzciel w 2011r0,01%.419
.Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Trzciel w 2011r0,01%.433
.Oświadczenia majątkowe archiwum 2003 rok0,01%.205
.Oświadczenia majątkowe archiwum 2004 rok0,01%.211
.Działalność gospodarcza0,16%.5132
.Ewidencja Ludności0,15%.4762
.Finanse0,16%.4994
.Oświata0,16%.5122
.Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska0,15%.4865
.Gospodarka nieruchomościami i drogi gminne0,15%.4713
.Urząd Stanu Cywilnego0,20%.6252
.ZAPYTANIE OFERTOWE kopiarki – drukarki – kolorowy skaner0,01%.302
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”0,01%.289
.Pliki do kart0,00%.144
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel”0,01%.362
.Informacja w związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko sekretarza Urzędu Miejskiego w Trzcielu0,02%.691
.Uchwała nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,03%.1017
.Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2011 r.0,03%.1079
.Informacja na temat wyborów do izb rolniczych0,01%.289
.Pomoc socjalna0,15%.4941
.TERMINARZ WYKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH0,01%.231
.Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.0,01%.217
.Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania0,01%.246
.Uchwała Nr IV/21/2011 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.0,01%.215
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wyłonienie partnera do realizacji projektu systemowego pn. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu” na lata 2011-2013r0,01%.353
.Wzór oświadaczenia majątkowego radnych0,02%.657
.Informacja z przeprowadzonego naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze0,02%.727
.UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Trzciel0,01%.386
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.295
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM Drukarka-Kopiarka0,01%.386
.OGŁOSZENIE BURMISTRZ TRZCIELA Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel:0,01%.279
.Obwieszczenie wybory do izb rolniczych0,01%.243
.Uchwała nr V/26/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,01%.236
.Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gmin0,01%.244
.O B W I E S Z C Z E N I E LISTA KANDYDATÓW LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ0,01%.237
.OBWIESZCZENIE wybory do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej0,01%.221
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.0,01%.254
.Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z element0,01%.252
.Uchwała nr V/28/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,01%.238
.UCHWAŁA Nr IV/23/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Badyńskiego na bezczynność Burmistrza Trzciela z dnia 8 listopada 2010 r.0,01%.236
.UCHWAŁA Nr VI/31/2011 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jasieniec, gmina Trzciel nie narusza ustaleń studium uwarunkowań0,01%.235
.UchwałaNR VI/38/2011 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzcie0,01%.210
.UCHWAŁA NR V/29/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.223
.UCHWAŁA NR V/25/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcielu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.0,01%.228
.OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.0,01%.197
.OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,01%.220
.Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.0,01%.262
.UCHWAŁA NR VI/42/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.247
.Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.244
.Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel0,01%.259
.Uchwała VI/34/2011 W sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Trzciel0,01%.249
.Uchwała Nr VI/35/2011 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciel na lata 2008 - 2016”0,01%.239
.Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.264
.Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.0,01%.277
.Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich.0,01%.268
.Uchwała nr VI/41/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,01%.231
.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY0,01%.369
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym0,02%.578
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Trzciela o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko0,01%.253
.Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciel na lata 2008-2016”0,01%.233
.Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzciel do Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła0,01%.269
.OGŁOSZENIE Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel0,01%.265
.UCHWAŁA Nr VI/39/2011 w sprawie: unieważnienia wyborów sołtysa w Lutolu Mokrym.0,01%.267
.Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2011 r.0,01%.236
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Świdwowiec0,01%.271
.Oświadczenie majątkowe za 2010 rok0,00%.154
.Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez udział w zawodach sportowych”.0,01%.227
.OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.0,01%.204
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Przebudowa dachu, strychu i stropu w budynku na ul. Armii Czerwonej 61 w Trzcielu0,01%.403
. Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.0,03%.814
.Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy Trzciel0,01%.181
.Uchwała Nr VII/54/2011 w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.0,01%.272
.Uchwała Nr VII/53/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.0,01%.226
.Uchwała NR VII/47/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.0,01%.259
.Uchwała Nr VII/57/2011 W sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Trzciel0,01%.253
.Uchwała Nr VII/56/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole0,01%.240
.Uchwała Nr VII / 46 / 2011 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane0,01%.216
.Uchwały NR VII/50/2011 w sprawie aktu założycielskiego Gimnazjum w Trzcielu.0,01%.258
.Uchwała Nr VII/55/2011 w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki proc0,01%.274
.Uchwały NR VII/49/2011 w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej w Trzcielu.0,01%.241
.Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie SPRAWIE NADANIA STATUTU DLA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZCIELU.0,01%.222
.Uchwała nr VII/60/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.0,01%.251
.Uchwała Nr VII/52/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.244
.Uchwała nr VII/61/2011 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.243
.UCHWAŁA NR VII/58/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.240
.Uchwała nr VII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.246
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu w wysokości 1 490 000,00 zł.0,01%.352
.Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.0,01%.204
.Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Trzciel (1) nie narusza ustaleń studium0,01%.188
.Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Trzciel (1).0,01%.215
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 31/29 o powierzc0,01%.227
.ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia0,01%.318
.ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.215
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działek nr 28/1 i 28/2 o po0,01%.228
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Lutolu Mokrym, składającej się z działek nr 115/45 i 110,01%.213
.OFERTA ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECIOM I MŁODZIEŻY - CARITAS0,01%.235
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego. . .0,01%.293
.Uchwała Nr VIII/63/2011 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 20100,01%.204
.Uchwała Nr VIII/62/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 20100,01%.205
.UCHWAŁA Nr VIII / 67 / 2011 w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Rybojady, gmina Trzciel z ustaleniami obowiązuj0,01%.203
.Uchwała Nr VIII / 68 / 2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Rybojady, gmina Trzciel0,01%.223
.Ogłoszenie - Konkurs na stanowiska dyrektorów ZE Brójce i ZE Trzciel0,01%.325
.OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa0,01%.349
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa dachu, strychu i stropu w budynku0,01%.372
.Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.242
.Uchwała nr VIII/69/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,01%.239
.UCHWAŁA NR VIII/64/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.221
.Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich.0,01%.255
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na dzierżawę Jeziora Czarne0,01%.379
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na dzierżawę Jeziora Żydowskie0,02%.532
.Wzory dokumentów ewidencja działalności gospodarczej0,02%.761
.Przetarg na Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu.0,02%.483
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg na dzierżawę Jeziora Czarne.0,01%.402
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg na dzierżawę Jeziora Żydowskie.0,01%.449
.O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Trzciela ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg na dzierżawę Jeziora Żydowskie0,01%.415
.O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Trzciela ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg na dzierżawę Jeziora Czarne0,01%.261
.KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,01%.200
.Skład OKW w Zielonej Górze0,01%.213
.OBWIESZCZENIE PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,0,01%.186
.Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,01%.228
.KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.0,01%.215
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza - budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki w Trzcielu0,01%.241
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza - budowa oświetlenia drogowego Chociszewo gm. Trzciel0,01%.220
.Uchwała Nr IX/70/2011 w sprawie : powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na kadencję 2012-2015.0,01%.232
.Uchwała Nr IX / 73 / 2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec.0,01%.236
.UCHWAŁA Nr IX/71/2011 w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej0,01%.224
.UCHWAŁA NR IX / 72 / 2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel” w części obrębu Jasieniec.0,01%.238
.Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,01%.239
.UCHWAŁA NR IX/75/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.233
.Uchwała Nr IX/76/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.223
.Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.231
.Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.243
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA Granice obwodu głosowania0,01%.219
.UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych0,01%.207
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paźd0,01%.192
.Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.340
.ZARZĄDZENIE Nr 94/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i najmu0,01%.218
.Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPŁECZNEJ W TRZCIELU0,01%.344
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”0,01%.346
.Uchwała Nr X/80/2011 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,01%.230
.UCHWAŁA NR X/82/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.235
.Uchwała Nr X/81/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na kadencję 2012-2015.0,01%.253
.INFORMACJA Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Lutolu Suchym0,01%.209
.INFORMACJA Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Brójcach0,01%.268
.Uchwała Nr X/83/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu0,01%.242
.Uchwała Nr X/79/2011 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciel na lata 2008 - 2018”0,01%.237
.INFORMACJA Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jasieńcu0,01%.211
.INFORMACJA Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Trzcielu0,01%.321
.ZARZĄDZENIE Nr 102/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.250
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.289
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu0,01%.278
.Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wy0,01%.277
.Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej0,01%.262
.Uchwała Nr XI/87/2011 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.392
.Uchwała Nr XI/88/2011 w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.408
.Uchwała Nr XI/89/2011 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,01%.436
.Uchwała Nr XI/91/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu0,01%.290
.UCHWAŁA NR XI/90/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.284
.UCHWAŁA NR XI / 86 / 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łagowiec0,01%.264
.OGŁOSZENIE w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.282
.Obwieszczenie budowa oświtlenia drogowego przy ul. Kościszki w Trzcielu0,01%.183
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 217/2 o powierzchni łącznej 5.087 m 2 , zapisan0,01%.374
.Obwieszczenie budowa oświtlenia drogowego Chociszewo, Gmina Trzciel0,01%.166
.Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lutol Suchy na lata 2011-2018”0,01%.274
.Uchwała Nr XII/95/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku0,00%.15
.Uchwała Nr XII/93/2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.0,01%.335
.UCHWAŁA NR XII/92/2011 w sprawie: uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami i prognozy oddziaływania na środowisko dla gminy Trzciel na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2010,01%.308
.Uchwała Nr XII/95/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku0,01%.300
.Uchwała Nr XII/97/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych0,01%.424
.UCHWAŁA Nr XII/98/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.0,01%.422
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.200
.UCHWAŁA NR XII/99/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.415
.Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.0,01%.337
.ZAPYTANIE OFERTOWE zakupu z dostawą na miejsce węgla kamiennego0,01%.346
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usług urbanistyczno - planistycznych na rzecz Gminy Trzciel0,01%.402
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usług geodezyjnych na rzecz Gminy Trzciel0,01%.416
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Trzciel0,01%.354
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel0,01%.386
.O G Ł O S Z E N I E REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH0,01%.242
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,01%.376
.Opinia Sanitarna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny0,01%.352
.ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2012 roku0,01%.193
.Obwieszczenie Burmistrza Międzyrzecza0,01%.410
.ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.223
.ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 w sprawie : ustalenia minimalnej stawki czynszu za 1 m2 do przetargów na wynajem lokali użytkowych0,01%.212
.ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 w sprawie : powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie, najem lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunal0,01%.217
.Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.480
.Uchwała Nr XIII/103/2011 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.389
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usługi dowozu dzieci z miejscowości o zabudowie rozproszonej tj. Rybojady, Sierczynek, Jasieniec do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu0,01%.368
.Uchwała Nr XIII/105/2011 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Marka Dremela z dnia 17.11.2011 r. przesłana do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 21.11.2011 r. na Burmistrza Trzciela dotyczącej probl0,01%.405
.UCHWAŁA NR XIII/102/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.0,01%.356
.Uchwała nr XIII/107/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.0,01%.352
.Uchwała Nr XIII/104/2011 w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych0,01%.443
.Uchwała nr XIII/100/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.368
.Uchwała Nr XIII/106/2011 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego0,01%.355
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 58510,01%.417
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM świadczenia usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Trzciel0,01%.311
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM świadczenia usług urbanistyczno - planistycznych na rzecz Gminy Trzciel0,01%.238
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM świadczenia usług geodezyjnych na rzecz Gminy Trzciel0,01%.200
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM zakupu w 2012r. z dostawą na miejsce węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I, do UM w Trzcielu0,01%.229
.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego - Trzciel: Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzciel0,01%.279
.Zmiany przepisów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.0,01%.199
.UCHWAŁA NR XIV/114/2012 w sprawie zmiany Uchwały NR IV/22/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27stycznia 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla0,01%.217
.Uchwała Nr XIV/115/2012 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku0,01%.203
.Uchwały 2012 rok0,01%.172
.Uchwała nr XIV/108/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.210
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zakupu energii elektrycznej do obiektów oświetlenia ulicznego:0,01%.226
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III0,01%.227
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich0,01%.227
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA Prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych0,01%.286
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu - OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO0,01%.250
.Uchwała Nr XIV/109/2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r0,03%.922
.Uchwała Nr XIV/113/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.0,01%.195
.Uchwała Nr XIV/111/2012 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem z funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.202
.Uchwała Nr XIV/110/2012 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.192
.Uchwała Nr XIV/112/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.0,01%.196
.POGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzciel.0,01%.269
.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel.0,01%.302
.Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2012 roku0,01%.211
.OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.226
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.0,01%.366
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla mieszkańców Gminy Trzci0,01%.301
.Ogłoszenie o przetargu Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.324
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Pods0,01%.259
.OGŁOSZENIE Burmistrza Trzciela - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych0,01%.202
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA -Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel.0,01%.204
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 353/74 o powierz0,01%.360
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Brójcach, składającej się z działki nr 473/4 o powierzc0,01%.328
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Brójcach, składającej się z działki nr 473/6 o powierzchni łącznej 145 m 20,01%.206
.ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.208
.Nie nr 136/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Naprawy0,01%.187
.Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z eleme0,01%.170
.Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent d/s finansowych0,01%.430
.Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.0,01%.203
.Platforma pomocnicza dla komitetów wyborczych0,01%.230
.Kalendarz Wyborczy dla przeprowadzenia wyborów uzypełniających do Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.189
.Zarządzenie nr 56 Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzypełniających do Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.236
.Trzciel: Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel wraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego0,02%.558
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.388
.O G Ł O S Z E N I E o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki pn.:Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki w 2012 roku0,01%.192
.Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami0,01%.205
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupe0,01%.190
.Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku0,01%.202
.Uchwała Nr XVI/126/2012 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel0,01%.195
.Uchwała Nr XVI/138/2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.0,01%.244
.ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.217
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Referenta d/s finansowych w Urzędzie Miejskim Referat Oświaty0,01%.405
.Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie: powołania na członka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.194
.Uchwała Nr XVI/139/2012 w sprawie powołania na członka Komisji Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.199
.Uchwała nr XVI/124/2012 W sprawie odwołania członka Komisji Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.181
.Uchwała Nr XVI/122/2012 W sprawie odwołania członka Komisji Ekologii, Rolnictwa i bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.187
.Uchwała Nr XVI/127/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.178
.Uchwała Nr XVI/123/2012 w sprawie: powołania na członka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.203
.Uchwała Nr XVI / 134 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w obrębach Chociszewo i Lutol Suchy0,01%.480
.Uchwała Nr XVI / 135 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dla obszaru położonego w obręba0,01%.231
.Uchwała nr XVI/128/2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.177
.Uchwała nr XVI/131/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.178
.Uchwała Nr XVI/130/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r0,01%.176
.Uchwała Nr XVI/133/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach0,01%.188
.UCHWAŁA NR XVI/132/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.198
.Uchwała nr XVI/129 /2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.0,01%.184
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.200
.Uchwała Nr 1/2012 w spawie nadania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.175
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel0,01%.256
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Jasieńcu0,01%.318
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usługi polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wartości gruntu celem naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mie0,01%.198
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych0,01%.259
.Trzciel: Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/22 przy ul. Kościuszki 10 w Trzcielu.0,01%.467
.ZAPYTANIE OFERTOWE na „Budowę zatok postojowych i chodników przy budynku usługowo – mieszkalnym na ul. Grunwaldzkiej w Trzcielu”.0,01%.341
.Uchwała Nr XV/117/2012 w sprawie:odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.211
.Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie: odwołania członka Komisji Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.201
.Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie:stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.210
.UCHWAŁA NR XVII/141/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.207
.Uchwała Nr XVI/136/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu0,01%.194
.Uchwała Nr XVI/137/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.0,01%.170
.Uchwała nr XVII/143/2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.208
.Uchwała nr XVII/142/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.207
.UCHWAŁA NR XVII/140/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.217
.Uchwała nr XV/120/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.175
.Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r0,01%.199
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel wraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestr0,01%.375
.Uchwała nr XV/121/2012 w sprawie ustalenia terminów płatności podatków i opłat lokalnych dla inkasentów.0,01%.194
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Wykonanie elewacji na budynku Szkoły w Brójcach0,01%.372
.ZAPYTANIE OFERTOWE Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/220,01%.335
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej0,01%.448
.Ogłoszenie w sprawie oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego0,01%.372
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu0,01%.347
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Świdwowcu0,01%.238
.ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie dokumentacji geologicznej pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na terenie Gminy Trzciel0,03%.927
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM Budowę zatok postojowych i chodników przy budynku usługowo – mieszkalnym na ul. Grunwaldzkiej w Trzcielu0,01%.277
.Uchwała Nr XVIII/147/2012 W sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu0,01%.232
.Ogłoszenie - Zmiana miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego terenu w obręcie Łagowiec0,01%.317
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.273
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/220,01%.323
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/220,01%.221
.Uchwała Nr XVIII/144/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji gminnej w trybie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.0,01%.198
.Uchwała Nr XVIII/146/2012 w sprawie powołania na członka Komisji Ekologii, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.196
.Uchwała nr XVIII/148/2012 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu fina0,01%.233
.Uchwała Nr XVIII/145/2012 W sprawie powołania na członka Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Trzcielu.0,01%.191
.UCHWAŁA NR XVIII/149/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.232
.Uchwała nr XVIII/150/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.225
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu.0,02%.681
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie elewacji na budynku Szkoły w Brójcach0,01%.245
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Utwardzenie wjazdu do przedszkola w Trzcielu.0,01%.403
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM Opracowanie dokumentacji geologicznej pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności0,01%.403
.Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.0,01%.378
.Uchwała nr XIX/154/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.209
.Uchwała Nr XIX/152/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2011.0,01%.207
.UCHWAŁA NR XIX/153/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.197
.Uchwała Nr XIX/155/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.0,01%.210
.Uchwała Nr XIX/151/2012w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2011.0,01%.191
.Uchwała Nr XIX/156/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.0,01%.207
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z lokalu mieszkalnego numer 5 u0,01%.398
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Świdwowcu, składającej się z działki nr 188/6 o powier0,01%.353
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu0,01%.445
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu w wysokości 1 500 000,00 z0,01%.226
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Utwardzenie wjazdu do przedszkola w Trzcielu0,02%.531
.Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2008-20150,11%.3664
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego w Łagowcu”0,01%.348
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM - Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego w Łagowcu0,01%.230
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.295
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodatrowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.263
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oświetlenia drogowego w Chociszewie.”0,01%.297
.Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Łagowiec, gmina Trzciel nie narusza ustaleń studium.0,01%.282
.Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Łagowiec, gmina Trzciel0,01%.335
.OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,01%.212
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z lokalu mieszkalnego numer 5 usyt0,01%.431
.Uchwała nr XX/161/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022.0,01%.227
.Misja Gminy Trzciel0,02%.620
.UCHWAŁA NR XX/160/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 20120,01%.258
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu - część II0,02%.501
.1110,00%.2
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu - część I0,01%.450
.Sprawozdanie Burmistrza Trzciela z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku0,01%.214
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM - „Budowa oświetlenia drogowego w Chociszewie.”0,01%.266
.Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Jasieniec0,01%.216
.ZARZĄDZENIE Nr 191/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.230
.Zarządzenie nr 192 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.249
.ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część II.”0,01%.304
.UCHWAŁA NR XXI/163/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.252
.Uchwała nr XXI/164/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2023.0,01%.248
.Uchwała NR XXI/165/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.0,01%.270
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część II.”0,01%.438
.Uchwała NR XXI/162/2012 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel0,01%.311
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/220,01%.290
.ZARZĄDZENIE Nr 196/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.271
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Łagowcu, składającej się z działki nr 194/17 o powierzchn0,01%.201
.OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.294
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część II0,02%.498
.ZAPYTANIE OFERTOWE Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/220,01%.309
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu - część I0,02%.513
.Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie podziału Gminy Trzciel na stałe okręgi wyborcze.0,01%.336
.Uchwała Nr XXII/170/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontr0,01%.373
.Uchwała Nr XXII/171/2012 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.326
.Uchwała Nr XXII/169/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 0,01%.313
.Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.0,01%.333
.Ogłosznie o przetargu ustynym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.304
.Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości 0,01%.407
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM „Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/220,01%.329
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.0,01%.259
.ZAPYTANIE OFERTOWE Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu0,01%.384
.UCHWAŁA NR XXII/172/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.194
.Nowy0,01%.206
.Decyzja Nr 7/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.285
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.0,05%.1501
.Uchwała Nr XIII/174/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku0,01%.232
.Uchwała Nr XXIII/176/2012 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.271
.Uchwała Nr XXIII/177/2012 w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.333
.Uchwała Nr XXIII/178/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 0,01%.269
.Uchwała Nr XXIII/179/2012 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informac0,01%.312
.Uchwała Nr XIII/173/2012 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rybojady na lata 2013-2019”0,01%.226
.Uchwała Nr XXIII/184/2012 w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani0,01%.332
.Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zb0,01%.372
.Uchwała Nr XXIII/183/2012 w sprawie: przekazania wniosku Pana Bernarda Wiechowskiego z dnia 29 maja 2012 r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością0,01%.306
.Uchwała Nr XXIII/182/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela0,01%.345
.Uchwała Nr XXIII/175/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie kierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczy0,01%.198
.Uchwała Nr XXIII / 186 / 2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dla obszaru położonego w obr0,01%.236
.Uchwała Nr XXIII / 187 / 2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.250
.Wykaz Telefonów0,12%.3877
.Uchwała Nr XIII/185/2012 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.0,01%.243
.UCHWAŁA NR XXIII/181/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.235
.Uchwała nr XXIII/180/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2023.0,01%.225
.Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie0,01%.239
.ZAPYTANIE OFERTOWE zakupu w 2013r. z dostawą na miejsce węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I0,01%.253
.Uchwała Nr XXIV/190/2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok0,03%.936
.Uchwała nr XXIV/191/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2023.0,01%.328
.Uchwała Nr XXIV/193/2012 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,01%.350
.Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.0,02%.502
.Uchwała Nr XXIV/195/2012 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.437
.Uchwała nr XXIV/194/2012 w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego0,01%.337
.Uchwała nr XXIV/189/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.0,01%.332
.Uchwała Nr XXXIV/197/2012 w sprawie podziału gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.0,01%.377
.UCHWAŁA NR XXIV/192/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.0,01%.301
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych0,01%.215
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - Wspieranie i rozwój demokracji wśród mieszkańców Gminy Trzciel.0,01%.234
.ZARZĄDZENIE Nr 208/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.252
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 164/28 o powierzchni 351 m 2 , zapisanej w KW0,01%.257
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”0,01%.386
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.”0,01%.343
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM zakup węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I,0,01%.258
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel.”0,01%.444
.O B W I E SZ C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:0,01%.231
.O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:0,01%.231
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu0,00%.1
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”0,01%.450
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu. – część I.”0,01%.336
.O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.217
.O B W I E SZ C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.235
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.0,01%.247
.Zawiadomienie o wyborze oferty - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel0,01%.306
.Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I0,01%.326
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel” w części obrębu Jasieniec0,01%.216
.Miejscowegy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.229
.Miejscowegy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec0,01%.232
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.243
.Zarządzenie Nr 220/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami0,01%.246
.Zarządzenie Nr 219/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2013 roku0,01%.248
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu0,02%.497
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Rozbudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Trzcielu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.”0,02%.623
.Zarządzenie Nr 222/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elemen0,01%.221
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.316
.Uchwała nr XXV/200/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.0,01%.199
.Uchwała Nr XXV/198/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.0,01%.203
.Uchwała Nr XXV/199/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2013 rok.0,01%.230
.Uchwała Nr XXV/201/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok0,01%.217
.Uchwała Nr XXV/202/2013 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Poznańskiej 10 w Trzcielu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.0,01%.218
.Uchwały 2013 rok0,01%.181
.Zarządzenie Nr 229/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2013 roku0,01%.246
.Zarządzenie Nr 228/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku0,01%.203
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.363
.O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Trzciela Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki0,01%.273
.UCHWAŁA Nr XXVI/205/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Trzciel dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod0,01%.206
.Uchwała Nr XXIV/204/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel.0,01%.283
.Uchwała Nr XXIV/204/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel. 0,00%.1
.UCHWAŁA NR XXVI/207/2013 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2013 rok”0,01%.246
.UCHWAŁA NR 208/2013 w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzciel na lata 2012-20320,01%.239
.UCHWAŁA NR XXVI/210 /2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.254
.Uchwała nr XXVI/211/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.0,01%.234
.Uchwała nr XXVI/212/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.240
.Uchwała nr XXVI/215/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.275
.Uchwała nr XXVI/214/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.240
.Uchwała nr XXVI/209/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.0,01%.250
.Uchwała Nr XXVI/206/2013 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel0,01%.383
.Uchwała nr XXVI/213/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.256
.Uchwała Nr XXVI/203/2013 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel n0,01%.245
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa0,01%.252
.Obwieszczenie " Rozbudowa autostrady A-2 w zakresie budowy zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów0,01%.252
.Zawiadomienie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania - Budowa obwodnicy Trzciela0,01%.272
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”0,02%.496
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko0,01%.249
.Uchwała nr XXVII/224/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.0,01%.225
.Uchwała nr XXVII/221/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.0,01%.252
.Uchwała Nr XXVII/216/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.233
.UCHWAŁA NR XXVII/222/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.212
.Hwała nr XXVII/223/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.217
.Uchwała Nr XXVII/217/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i z0,01%.249
.Uchwała Nr XXVII/218/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.0,01%.218
.Uchwała Nr XXVII/219/2013 w sprawie: zmiany uchwały NR XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospod0,01%.266
.Uchwała Nr XXVII/220/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Poż0,01%.236
.Uchwała Nr XXVII/225/2013 w sprawie: przekazania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 5 marca 2013 r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością0,01%.233
.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dostawę używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego0,01%.302
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego0,01%.361
.Obwieszczenie o przedłużeniu termiu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejścowości Trzciel0,01%.237
.Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie i o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,01%.268
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego0,01%.412
. O S T A N O W I E N I E dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie jazu oraz budowie elektrowni wodnej wykorzystującej piętrzenie wody do celów energetycznych na działce n0,02%.693
.Uchwała Nr XXVIII/228/2013 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania0,01%.275
.Uchwała Nr XXVIII/226/2013 w sprawie: zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy Miejscowości Lutol Mokry na lata 2010-2017”0,01%.271
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Trzciel: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,01%.417
.Uchwała Nr XXVIII / 227 / 2013 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane0,01%.281
.Uchwała Nr XXVIII/229/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.270
.Uchwała Nr XXVIII/230/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok0,01%.259
.ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.223
.UCHWAŁA Nr XXIX/231/2013 w sprawie : zwrotu nieruchomości przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych0,01%.253
.WAŁA NR XXIX/232/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegó0,01%.264
.Uchwała Nr XXIX/233/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gminnych środków trwałych do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. w Trzcielu w formie aportu.0,01%.251
.Uchwała Nr XXIX/234/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.276
.Uchwała nr XXIX/235/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.0,01%.282
.UCHWAŁA NR XXIX/236/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.305
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,01%.478
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko0,01%.232
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 20120,02%.491
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie konsulatcji społecznych dotyczących budowy obwodnicy Trzciela0,01%.277
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.0,02%.665
.Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup energii elektrycznej0,01%.341
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie obwodinicy0,01%.324
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o podjęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie jaza piętrzącego oraz podwyższeniu istniejącej grobli położonych w obrębie Świdwowiec.0,01%.291
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel0,02%.506
.Obwieszczenie - Burmistrz Trzciela zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na0,01%.340
.Uchwała nr XXXI/237/2013 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2012.0,01%.251
.Uchwała nr XXXI/238/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2012.0,01%.246
.Uchwała nr XXXI/239/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.0,01%.286
.UCHWAŁA NR XXXI/240/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.280
.UCHWAŁA NR XXXI/241/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel0,01%.290
.ZARZĄDZENIE Nr 248/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.248
.Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej0,01%.260
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel0,01%.384
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu w wysokości 1 120 000,00 zł0,01%.312
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa jazu piętrzącego oraz podwyższenie istniejącej grobli0,01%.235
.Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na wspieranie realizacj zadania publicznego0,01%.290
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce0,01%.330
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu w wysokości 1120000,00 zł0,01%.243
.Zarządzenie Nr 266/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.318
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel”0,01%.261
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ,Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.0,01%.268
.ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:- „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”0,01%.279
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Brójce - etap III.0,02%.614
.Uchwała Nr XXXII/242/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.0,01%.273
.Uchwała Nr XXXII/243/2013 w sprawie przekazania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 24 czerwca 2013 roku Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.0,01%.254
.Uchwała Nr XXXII/244/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagr0,01%.299
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa obwodnicy Trzciela0,01%.247
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”0,01%.334
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.271
.Termin najbliższej Sesji RM0,11%.3396
.I N F O R M A C J A o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego0,01%.405
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”0,01%.342
.ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce – eta0,01%.346
.Uchwała nr XXXIII/245/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.261
.Uchwała nr XXXIII/247/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.283
.Uchwała Nr XXXIII/248/2013 w sprawie: wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży0,00%.3
.Uchwała Nr XXXIII/248/2013 w sprawie: wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży0,01%.324
.Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie zasad korzystania ze skweru na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu0,01%.273
.Uchwała nr XXXIII/246/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.0,01%.297
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję mie0,01%.454
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,01%.395
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYBudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce – etap III0,01%.397
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie energetycznej linii napowietrznej0,01%.242
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego DPS0,01%.240
.Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – budowa obwodnicy Trzciela.0,01%.239
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o sprostowaniu pomyłki – budowa obwodnicy Trzciela0,01%.238
.ZARZĄDZENIE Nr 276/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.238
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie do stacji uzdatniania wody w Trzcielu.0,02%.529
.Uchwała nr XXXIV/251/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.276
.Uchwała nr XXXIV/ 250 /2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 20130,01%.357
.Uchwała nr XXXIV/252/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.0,01%.327
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - przebudowa istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego DPS0,01%.246
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej0,01%.273
.Obwieszczenie o zakończeniu - postępowania przebudowa linii napowietrznej ENEA0,01%.326
.Uchwała Nr IV/22/2003 - w sprawie: reorganizacji sieci przedszkolnej na terenie gminy0,05%.1758
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji - wydobycie kruszywa metodą odkrywkową Chociszewo0,01%.239
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcj0,01%.378
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji – Enea Operator Sp. z o.o. – przebudowa linii napowietrznej0,01%.236
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji – DPS Jasieniec – przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego0,01%.234
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończeniu postępowania - rozbudowa istniejącego budynku remizy starżackiej w obrębie Wyszanowo0,01%.239
.Ogłoszenie o przetargu ustym nieograniczonym na wynajem lokalu uzytkowego - Plac Zjednoczenia Narodowego 100,01%.286
.ZARZĄDZENIE Nr 281/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.204
.Uchwała Nr XXXV/253/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.0,01%.319
.Uchwała Nr XXXV/254/2013 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.363
.Uchwała Nr XXXV/255/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku0,01%.262
.Uchwała Nr XXXV/256/2013 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XI/77/2003 z dnia0,01%.346
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie do stacji uzdatniania wody w Trzcielu0,01%.407
.ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie0,01%.279
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji - rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej Wyszanowo0,01%.240
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Wykonanie trzech ujęć wody ich uzbrojenie i podłączenie0,01%.289
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Lutolu Suchym, składającej się z działki nr 278/4 o powierzchni 8.461 m 2 , zapisanej0,01%.267
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Sierczu, składającej się z działki nr 342/6 o powierzchni 11.969 m 2 , zapisanej w KW0,01%.198
.ZAPYTANIE OFERTOWE zakupu w 2014 r. u Państwa z dostawą na miejsce węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I, do UM w Trzcielu0,01%.242
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usług geodezyjnych na rzecz Gminy Trzciel0,01%.278
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Trzciel0,01%.279
.ZAPYTANIE OFERTOWE o możliwość świadczenia usług urbanistyczno - planistycznych na rzecz Gminy Trzciel0,01%.286
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Trzciel: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.259
.Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.380
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.293
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM dostawa węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I0,01%.249
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM świadczenie usług urbanistyczno - planistycznych na rzecz Gminy Trzciel w okresie 02.01.2014r. – 31.12.2015r.0,01%.251
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM świadczenie usług wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Trzciel w okresie 02.01.2013r. – 31.12.2015r.0,01%.242
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM świadczenia usług geodezyjnych na rzecz Gminy Trzciel w okresie 02.01.2014r – 31.12.2015r.0,01%.218
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA- ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z0,01%.215
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku0,01%.223
.Uchwała Nr XXXVI/264/2013 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,01%.300
.Uchwała Nr XXXVI/265/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.325
.Uchwała Nr XXXVI/263/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.0,01%.323
.Uchwała nr XXXVI/262/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.0,01%.296
.UCHWAŁA Nr XXXVI/257/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej0,01%.313
.Uchwała nr XXXVI/259/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.0,01%.315
.Uchwała nr XXXVI/261/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.0,01%.301
.Uchwała Nr XXXVI/258/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok0,01%.323
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego – Plac Zjednoczenia Narodowego 10, Trzciel0,01%.308
.Ogłoszenie o przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego – Plac Zjednoczenia Narodowego 10, Trzciel0,01%.236
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”0,01%.167
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”0,01%.166
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”0,01%.166
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu – część I.”0,01%.166
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości zabudowanej małym budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Lutolu Suchym, składającej się z działki nr 278/4 o powierzchn0,01%.330
.Zarządzenie Nr 303/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami0,01%.200
.Zarządzenie Nr 304/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku0,01%.202
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20,01%.235
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,01%.216
.Uchwały 2014 rok0,01%.171
.UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym stanowiący0,01%.185
.Uchwała Nr XXXVII/272/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.207
.Uchwała Nr XXXVII/273/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.202
.Uchwała nr XXXVII/274/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.184
.Uchwała nr XXXVII/275/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.0,01%.199
.Uchwała Nr XXXVII/277/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2014 rok.0,01%.183
.UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2014 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.0,01%.220
.UCHWAŁA NR XXXVII/271/2014 /2013 w sprawie: uznania za pomniki przyrody.0,01%.242
.UCHWAŁA Nr XXXVII/268/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ży0,01%.204
.UCHWAŁA Nr XXXVII/269/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni0,01%.182
.Uchwała Nr XXXVII/276/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2014 rok.0,01%.185
.UCHWAŁA Nr XXXVII/267/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości0,01%.207
.Zarządzenie Nr 306/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku0,01%.202
.Zarządzenie Nr 307/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku0,01%.206
.Zarządzenie Nr 308/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z eleme0,01%.192
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji: realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z ekspl0,01%.324
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku -Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgry0,01%.242
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trz0,01%.240
.OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Lutolu Suchym, składającej się z działki nr 278/4 o p0,01%.211
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel.0,02%.597
.Wzory Planowanie przestrzenne0,01%.449
.Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki - Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki w 2014 roku0,01%.198
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.242
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.220
.UCHWAŁA Nr XXXVIII / 278 / 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.204
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/2014 w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej0,01%.204
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/281/2014 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.198
.ZARZĄDZENIE Nr 311/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.200
.Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 w sprawie: opłat cmentarnych0,01%.228
.Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży0,01%.188
.Uchwała nr XXXVIII/282/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.193
.Uchwała nr XXXVIII/ 283/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.0,01%.192
.Uchwała nr XXXVIII/284/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.195
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierównków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.268
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel0,01%.277
.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego0,00%.101
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym.0,02%.517
.Zarządzenie Nr 314/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami0,01%.206
.Zarządzenie Nr 315/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku0,01%.220
.Zarządzenie nr 319/2014 w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Trzciel0,01%.257
.Zarządzenie nr 316/2014 w sprawie: kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,01%.211
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków0,01%.394
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego, Plac Zjednoczenia Narodowego 10, Trzciel0,01%.210
.Zarządzenie Nr 322/2014 w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 20140,01%.211
.Zarządzenie Nr 323/2014 w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku0,01%.212
.Obwieszczenie kończące postępowanie z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko - demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji0,01%.216
.Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel – Otwarte zawody wędkarskie dla mieszkańców Gminy Trzciel0,01%.196
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewnianego pomostu pływającego składającego się z 19 przęseł o szerokości 4m każde zmagazynowanego na plaży nad Jeziorem Konin w mie0,01%.312
.Uchwała Nr XXXIX/288/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.229
.UCHWAŁA NRXXXIX/286 /2014 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2014 rok”0,01%.220
.KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,00%.72
.Uchwała nr XXXIX/289/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego.0,01%.166
.Uchwała nr XXXIX/290/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze0,01%.181
.Uchwała XXXIX/291/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.192
.Uchwała nr XXXIX/292/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.0,01%.203
.Uchwała Nr XXXIX / 287 / 2014 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane0,01%.216
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel0,01%.399
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi0,01%.322
.Obwieszczenie Burmistrza Trziela o wszczęciu postępowania - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Obrę w Międzyrzeczu0,01%.227
.Obwieszczenie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu0,01%.299
.Obwieszczenie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim0,01%.259
.Zarządzenie Nr 324/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.238
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi0,01%.377
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi0,01%.337
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.94
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie numerów i granic obwodów głosowania,0,00%.97
.Uchwała Nr XL/293/2014 w sprawie: przekazania skargi Pana Mariana Dynowskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością0,01%.218
.Uchwała Nr XL/294/2014 W sprawie: zmiany uchwały nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego prz0,01%.221
.Uchwała Nr XL/295/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzciel do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego0,01%.251
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kładki dla pieszych przez rzekę Obrę w Międzyrzecz0,01%.247
.ZAPYTANIE OFERTOWE Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym0,01%.377
.Uchwała nr XL/297/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2024”.0,01%.275
.Uchwała nr XL/296/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.245
.Zarządzenie Nr 333/2014 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.364
.Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i zjazdów do posesji wzdłuż drogi gminnej0,01%.280
.Zarządzenie nr 344/2104 Burmistrza Trzciela w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.290
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 z dnia 9 maja 2014r.0,00%.117
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 z dnia 9 maja 2014r.0,00%.142
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 z dnia 9 maja 2014r.0,00%.129
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 z dnia 9 maja 2014r.0,00%.136
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel0,02%.499
.Zarządzenie Nr 337/2014 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych0,00%.107
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu uzytkowego0,01%.270
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.74
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Zarządzenie Nr 331/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.0,00%.73
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4695
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,15%.4694
.Obwiszczenie Burmistrza Trzciela o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Łagowiec 50.0,01%.240
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Obrę w Międzyrzedczu0,01%.270
.Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wydanej decyzji dla inwerstycji polegającej na budowie chodnika i zjazdów do posesji wzdłuż drogi gminnej w Lutolu Mokrym0,01%.243
.Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym0,01%.302
.Uchwała nr XLI/300/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.261
.Uchwała nr XL/301/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2024”.0,01%.249
.UCHWAŁA NR XLI/298/2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gmine Trzciel.0,01%.249
.UCHWAŁA NR XLI / 299 / 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brójce0,01%.225
.Uchwała Nr XL/302/2014 W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata0,01%.243
.Informacja o unieważnieniu postępowania - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel0,01%.246
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy.0,01%.368
.Ukryty0,00%.47
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel0,01%.349
.ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym0,01%.353
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Poznańskiej 14 w Trzcielu0,01%.337
.Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Brójce - etap IV.0,01%.434
.Zarządzenie Nr 342/2014 Burmistrza Trzciela w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.273
.ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy.0,01%.316
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym0,01%.372
.A0,01%.197
.Uchwała nr XLII/303/2014 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2013.0,01%.240
.Uchwała nr XLII/304/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2013.0,01%.245
.Uchwała nr XLII/305/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.251
.UCHWAŁA NR XLII/307/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu0,01%.263
.Uchwała nr XLII/308/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.0,01%.246
.Uchwała nr XLII/309/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Fundus0,01%.227
.Uchwała nr XLII/311/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.0,01%.265
.Uchwała nr XLII/306/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata0,01%.217
.Trzciel: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej0,01%.390
.UCHWAŁA NR XLII/310/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej0,01%.240
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy0,01%.322
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYBudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,01%.325
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy0,01%.334
.Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu przy ul. Poznańskiej 25 w Trzcielu0,01%.345
.Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu przy ul. Ar. Czerwonej 3 w Trzcielu0,01%.323
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej oraz funkcję miesz0,01%.343
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - radca prawny0,01%.434
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Trzciel: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej0,01%.389
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,01%.365
.O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Trzciela w sprawie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych z azbestu (eternit) w ramach ” Programu usuwania azbestu”0,01%.222
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenu w obrębie Brójce0,01%.204
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Trzciel: Budowa wiaty biesiadnej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań w Sołectwie Rybojady0,01%.345
.PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY TRZCIELNA LATA 2012 - 20320,01%.328
.ZAPYTANIE OFERTOWEusługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej0,01%.339
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Poznańskiej 14 w Trzcielu0,01%.331
.Materiały dotyczące utworzenia komitetów wyborczych oraz informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz wójta/burmistrza/prezydenta0,01%.275
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,01%.314
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Trzciel: Budowa wiaty biesiadnej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań w Sołectwie Rybojady0,01%.287
.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW - w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast0,01%.224
.KOMUNIKAT - o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych0,01%.252
.KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,01%.244
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł0,01%.307
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej0,01%.299
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.0,01%.267
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM - „Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku szkoły wraz z częściową zmia0,01%.279
.Uchwała nr XLIII/312/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.231
.UCHWAŁA nr XLIII/313 /2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej0,01%.221
.UCHWAŁA NR XLIII/314 /2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej0,01%.238
.ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego budowa wiaty biesiadnej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań w Sołectwie Rybojady.”0,01%.280
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego - Trzciel, ul. Poznańska 250,01%.276
.Uchwała Nr XLIII/315/2014 W sprawie: zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzciel0,01%.210
.Uchwała Nr XLIII/316/2014 W sprawie: formy przekazywania wytworzonego przez Gminę Trzciel majątku infrastruktury wodno - kanalizacyjnej0,01%.215
.UCHWAŁA NR XLIII/317/2014 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzciel na lata 2014 – 20200,01%.220
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Budowa wiaty biesiadnej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań w Sołectwie Rybojady0,01%.317
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa wiaty biesiadnej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań w Sołectwie Rybojady.”0,01%.308
.ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa nadzoru inwestorskiego - Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej0,01%.329
.INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ o miejscu, dniach i godzinach dyżurów0,01%.401
.Obwieszczenie o wyłożeniui do publicznego wglądu projektu zmiany " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel" dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol0,01%.218
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu składającej się z działki nr 353/121 o powierzchni 1.006 m 20,01%.353
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu składającej się z działki nr 13 o powierzchni 1.394 m 20,01%.317
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Brójcach składającej się z działki nr 50 o powierzchni 903 m 20,01%.290
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Brójcach składającej się z działki nr 28/1 o powierzchni 7.081 m 20,01%.304
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej0,01%.340
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej.0,01%.400
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł.0,01%.313
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko - stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji0,01%.219
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA w SPRAWIE OBWODÓW WYBORCZYCH0,01%.217
.Zarządzenie Nr 366/2014 Burmistrza Trzciela w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego0,01%.210
.Uchwała nr XLIV/318/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.195
.Uchwała nr XLIV/319/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2024”.0,01%.193
.Uchwała nr XLIV/320/2014 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.0,01%.193
.Uchwała Nr XLIV/323/2014 w sprawie: przekazania wniosku Pana Bernarda Wiechowskiego z dnia 3 października 2014r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością0,01%.204
.Uchwała Nr XLIV/321/2014 w sprawie: przekazania wniosku Pani Joanny Sachowiak z dnia 23 września 2014r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością0,01%.208
.UCHWAŁA Nr XLIV/322/2014 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciel na lata 2014 - 20180,01%.212
.OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Trzcielu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i0,01%.243
.Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu w sprawie: sprostowania protokołu rejestracji listy kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcielu zarządzonych na dzień 16 list0,01%.255
.Uchwała 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcielu, Rady Powiatu Międzyrzeckiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz0,01%.273
.UCHWAŁA 4/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzcielu zarządzonych na dzień 16 listopada0,01%.250
.UCHWAŁA Nr 1/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU w sprawie: planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu.0,01%.212
.I n f o r m a c j a Burmistrza Trzciela Z dnia 02 czerwca 2010r0,01%.186
.I n f o r m a c j a Burmistrza Trzciela Z dnia 02 czerwca 2010r0,01%.185
.I n f o r m a c j a Burmistrza Trzciela Z dnia 02 czerwca 2010r0,01%.184
.OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzcielu o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Trzciela0,01%.270
.UCHWAŁA 5/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU w sprawie: ustalenia listy kandydatów na Burmistrza Trzciela0,01%.276
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w TRZCIELU0,01%.330
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 w LUTOLU SUCHYM0,01%.297
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 w JASIEŃCU0,01%.333
.INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 w BRÓJCACH0,01%.341
.UCHWAŁA 6/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZCIELU w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej . . .0,01%.269
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji środowiskowej - realizacja stacji demontażu pojazdów dz. nr 196 w Łagowcu0,01%.275
.Wyniki Wyborów Samorządowych 20140,02%.669
.Uchwała Nr XLV/326/2014 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,01%.293
.Uchwała Nr XLV/324/2014 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.321
.Uchwała Nr XLV/325/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej0,01%.236
.Uchwała Nr XLV/327/2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku0,01%.249
.Uchwała nr XLV/332/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.238
.Uchwała Nr XLV/331/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach0,01%.242
.Uchwała Nr XLV/328/2014 w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.240
.UCHWAŁA Nr XLV/329/2014 w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Partnerstwa dla Obszaru Funkcjonalnego „Interregio”0,01%.239
.Uchwała nr XLV/330/2014 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.237
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania bez przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko - eksploatacja kruszywa metodą odkrywkową Chociszewo0,01%.242
.Wyniki wyborów samorządowych 20140,01%.245
.Brak aktualnych przetargów0,00%.152
.Aktualnie obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych20140,01%.351
.Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.260
.Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej0,01%.243
.Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.253
.Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.238
.Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej0,01%.246
.Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej0,01%.238
.Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.245
.Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Trzcielu0,01%.251
.Obwieszczenia o wznowieniu postepowania – budowa stacji trafo Lutol Mokry –Dąbrówka Wlkp0,01%.243
.Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: przekazania wniosku Państwa Weroniki i Mieczysława Kołodziejczyk z dnia 10 listopada 2014r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością0,01%.331
.Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela0,01%.392
.Uchwała nr II/9/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.323
.Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.0,01%.305
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego Silna, Gmina Pszczew0,01%.223
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela - budowa stacji transformatorowej kompaktowej - obręb Lutol Mrokry0,01%.221
.ZAPYTANIE OFERTOWE zakup z dostawą na miejsce węgla kamiennego w ilości 55,0 ton typu „orzech” klasa I lub inaczej gatunek I0,01%.318
.INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM - dostawa węgla kamiennego0,01%.338
.Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.0,01%.327
.Uchwała nr III/15/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.0,01%.337
.Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Trzciel do Konferencji Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła0,01%.323
.Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok0,01%.359
.Uchwała nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 2024”.0,01%.310
.Uchwała nr III/16/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2024”.0,01%.297
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie i o wydanym postanowieniu o odstąpieniu odprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - eksploatacja kruszywa metodą odkrywkową - Chocisze0,01%.253
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego - Trzciel, ul. Poznańska 250,01%.335
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończeniu wznowionego postępowania administracyjnego - budowa stacji transpormatorowej kompaktowej 15kV0,01%.195
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwerstycji celu publicznego - budowa drogi gminnej w obrębie Stołuń gmina Pszczew.0,01%.203
.Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.0,01%.236
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych0,01%.191
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel.0,01%.213
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 240,01%.241
.Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie: opłat cmentarnych0,01%.221
.Uchwała nr IV/24/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.203
.Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków0,01%.199
.UCHWAŁA Nr IV/23/2015 w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd0,01%.197
.Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzcielu na 2015 rok.0,01%.181
.Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2015 rok.0,01%.205
.Uchwały 2015 rok0,00%.147
.Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływnaia na środowisko0,01%.217
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.233
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.245
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,01%.348
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż autobusu marki Jelcz typ LO90M0,01%.414
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu uzytkowego - Plac Zjednoczenia Narodowego 10 w Trzcielu0,01%.299
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu uzytkowego - Plac Zjednoczenia Narodowego 10 w Trzcielu - Lokal 20,01%.312
.Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami0,01%.206
.ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel0,01%.296
.Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2015 roku0,01%.220
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, położonej w Trzcielu składającej się z działki nr 215/3 o powierzchni 3.078 m 2 , zapisanej w KW n0,01%.392
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na księgową w Urzędzie Miejskim w Trzcielu0,01%.429
.Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku0,01%.207
.Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2015 roku0,01%.212
.Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z element0,01%.206
.Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,01%.336
.UCHWAŁA NR V/31 /2015 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2015 rok”0,01%.198
.Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.183
.UCHWAŁA Nr IV/27/2015 w sprawie zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry z ustaleniami studi0,01%.181
.Uchwała nr IV/29/2015 W sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.220
.UCHWAŁA Nr IV/26/2015 w sprawie zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodar0,01%.185
.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM - Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel0,01%.320
.Uchwała Nr IV/ 28 /2015 w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu Brójce.0,01%.181
.Uchwała nr V/ 30 /2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.213
.O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Trzciela wyniki Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki0,01%.206
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel.0,01%.217
.OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.232
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki Jelcz typ LO90M nr rejestracyjny FMI C3250,01%.304
.OGŁOSZENIE o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel0,01%.221
.O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego0,01%.390
.Informacje PKW w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika0,01%.199
.Informacje PKW dopisanie do spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania0,01%.251
.Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organ0,01%.213
.Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 20150,01%.235
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA w sprawie podziału gminy Trzciel na stałe obwody głosowania0,01%.190
.UCHWAŁA Nr VI/35/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Burmistrza Trzciela od Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego zarządzania drogą powiatową nr 1356F w miejscowości Brójce0,01%.214
.Uchwała nr VI/38/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 2024”.0,01%.201
.Uchwała nr VI/39/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.204
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.219
.Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec0,01%.217
.Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.0,01%.207
.Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.228
.Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.223
.Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.0,01%.220
.Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.285
.KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,01%.179
.Informacje - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.195
.ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym0,02%.502
.O G Ł O S Z E N I E o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki Jelcz typ LO90M nr rejestracyjny FMI C3250,01%.355
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływnia na środowisko0,01%.207
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Zespole Edukacyjnym0,01%.408
.Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w obrębie Brójce dz. nr 22230,01%.266
.Uchwała Nr VIII/46/2015 W sprawie: zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świebodzin0,01%.227
.UCHWAŁA Nr VII/43/2015 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy0,01%.239
.UCHWAŁA Nr VII/44/2015 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy0,01%.224
.Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.229
.Uchwała Nr VIII / 45 /2015 w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu Brójce.0,01%.238
.Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie: przystąpienia Gminy Trzciel do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła jako członka zwyczajnego0,01%.227
.Uchwała nr VII/41/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.214
.UCHWAŁA Nr VII/42/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzciel0,01%.224
.Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec0,00%.156
.Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.209
.Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.208
.Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.208
.Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.208
.Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 20140,01%.217
.Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 20140,01%.233
.Uchwała nr IX/51/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.254
.Uchwała nr IX/52/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 2024.0,01%.230
.Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.0,01%.233
.Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu0,01%.241
.UCHWAŁA Nr IX/55/2015 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników0,01%.264
.Uchwała nr IX/50/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej0,01%.223
.Nabór na stanowiska urzędnicze Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy0,00%.152
.Nabór na stanowiska urzędnicze Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy0,00%.151
.Nabór na stanowiska urzędnicze Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy0,00%.151
.Nabór na stanowiska urzędnicze Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy0,00%.151
.KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIELU informuje o możliwości zatrudnienia na stanowisku asystent rodziny0,01%.337
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwerstycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltanicznej obręb Sierczynek0,01%.289
.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz0,01%.196
.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie worów pieczeci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego0,01%.202
.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie worów pieczeci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego0,01%.204
.WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ0,01%.230
.KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej0,01%.203
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA w sprawie podziału gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych0,01%.209
.Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,0,01%.200
.Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum0,01%.199
.Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu0,01%.273
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel0,01%.353
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Kościuszki 28 w Trzcielu0,01%.358
.Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji ds. referendum0,01%.233
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel0,01%.342
.SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM0,00%.52
.Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum0,01%.193
.O G Ł O S Z E N I E o III przetargu ustnym nieograniczonym na na sprzedaż autobusu marki Jelcz typ LO90M0,01%.414
.Obwieszczenie PKW z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.0,01%.212
.Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum0,01%.226
.I N F O R M A C J A w sprawie wnioski o przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego0,01%.302
.Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,01%.162
.OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Brójce0,01%.298
.Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym.0,01%.209
.Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze0,01%.218
.Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,01%.222
.UCHWAŁA Nr X/57/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela0,01%.247
.Uchwała nr X/60/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu0,01%.216
.Uchwała nr X/61/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcielu0,01%.239
.Uchwała nr X/63/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 2024.0,01%.232
.UCHWAŁA Nr X/64/2015 w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej0,01%.230
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i p0,00%.48
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i p0,00%.47
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i p0,00%.47
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Panowicach z jej wyposażeniem, remontem budynku magazynowego, utworzeniem placu zabaw i p0,00%.47
.Uchwała nr X/59/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego0,01%.234
.Uchwała nr X/58/2015 w sprawie uchylenia Uchwały nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie dzi0,01%.226
.Uchwała nr X/62/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.233
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także lokale wyz0,01%.227
.KOMUNIKAT Burmistrza Trzciela wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii wyborczej0,01%.212
.Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.0,00%.145
.Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.262
.ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE -Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze w Trzciel0,01%.384
.INFORMACJE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,01%.217
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze0,01%.405
.Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 82/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.202
.Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych0,01%.235
.Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie opłaty miejscowej0,01%.240
.Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie opłaty targowej0,01%.232
.Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.0,01%.267
.Uchwała nr XI/73/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.276
.Uchwała nr XI/74/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 20240,01%.247
.Uchwała nr XI/75/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.247
.Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na kadencję 2016-2019.0,01%.255
.Uchwała Nr XI / 66 / 2015 w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przest0,01%.220
.Uchwała Nr XI / 67 / 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 r.0,01%.251
.UCHWAŁA Nr XI/68/2015 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.266
.Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie: opłat cmentarnych0,01%.237
.Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych0,01%.304
.Uchwała Nr XII/78/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016.0,01%.299
.Uchwała Nr XII/79/2015 w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rybojady”0,01%.254
.UCHWAŁA Nr XII/80/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Edukacyjnego0,01%.258
.Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie opłaty targowej0,01%.239
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.253
.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,01%.248
.Petycja w sprawie lokalizacji konatenerowych kompostowni na śmietnisku odpadów komunalnych w Jasieńcu0,01%.385
.Odpowiedź na petycję w sprawie lokalizacji konatenerowych kompostowni na śmietnisku odpadów komunalnych w Jasieńcu0,01%.316
.Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie wydania postanowieniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa drogi gminnej obręb Stołuń0,01%.265
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa drogi gminnej, na działce ozn. nr ewid. 293 w miejscowości Stołuń, gmina0,01%.243
.Uchwała Nr XIII/87/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.0,01%.287
.Uchwała nr XIII/85/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.0,01%.244
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela o przyjęciu dokumentów - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel0,01%.281
.Uchwała nr XIII/88/2015 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.0,01%.383
.Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych0,01%.417
.Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.0,01%.301
.Uchwała Nr XIII/84/2015 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023.0,02%.599
.Uchwała nr XIII/83/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.0,01%.345
.Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wynik0,01%.271
.Uchwała Nr XIII/86/2015 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Brójce nie narusza ustaleń studium0,01%.247
.Uchwała Nr XIII/89/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku0,01%.289
.UCHWAŁA NR XIII / 95 / 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie Stary Dwór0,01%.295
.UCHWAŁA Nr XIII/94/2015 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne0,01%.311
.Uchwała Nr XIII/82/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok0,01%.309
.UCHWAŁA NR XIII / 96 / 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie Chociszewo.0,01%.290
.Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i0,01%.293
.Ogłoszenie wykonywanie gminnego publicznego drogowego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzciel (przewozy autobusowe)0,01%.395
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku0,02%.674
.Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od 2016r.0,01%.398
.OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA - konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet0,01%.453
.Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości0,01%.418
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.0,02%.516
.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela - otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20,01%.430
.Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego - Plac Wiosny Ludów 17 w Brójcach0,01%.414
.Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Trzciela w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzc0,01%.429
. Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Trzciela w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 20160,01%.417
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,00%.41
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,00%.39
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,00%.38
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,00%.38
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach0,00%.38
.Uchwała Nr XXIV/204/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel.0,00%.52
.Uchwała Nr XXIV/204/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel.0,00%.50
.Uchwała Nr XXIV/204/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel.0,00%.49
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,00%.66
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,00%.64
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,00%.63
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,00%.63
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,00%.63
.ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych0,00%.63
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.61
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.59
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.57
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1151
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1149
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1148
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1148
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1148
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1148
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1147
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1147
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1147
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1147
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1145
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1145
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1145
.Uchwała Nr II/8/2002 - w sprawie: określenia stawek podatków i opłat lokalnych.0,04%.1145
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.0,01%.427
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.0,01%.425
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.56
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.56
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.56
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.56
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.55
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.55
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.55
.Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry0,00%.55
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.48
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.46
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.45
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.45
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.45
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.24
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.24
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.24
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej0,00%.24
.Wykaz Ulg0,01%.167
.Wykaz Ulg0,01%.165
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,02%.761
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,02%.750
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,02%.542
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,02%.542
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,02%.542
.Uchwała Nr VIII/52/2003 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy Trzciel na 2003 rok0,02%.542
.Wykaz Ulg0,01%.162
.Wykaz Ulg0,01%.162
.Wykaz Ulg0,01%.162
.Wykaz Ulg0,01%.162
.Wykaz Ulg0,00%.160
.Wykaz Ulg0,00%.158
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,00%.25
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,00%.23
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,00%.22
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,00%.22
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,00%.22
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa ulic Łąkowej, Klonowej i Dębowej w Trzcielu – etap II0,00%.22
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 121651