Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2003 rok:

Uchwała Nr XII/84/2003 w sprawie: zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok31 Grudzień 2003

Uchwała Nr XII/83/2003 w sprawie: zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.31 Grudzień 2003

Uchwała Nr XII/82/2003 w sprawie: zmiany uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.31 Grudzień 2003

Uchwała XII/81/2003 w sprawie: określenia stawek podatków od środków transportowych31 Grudzień 2003

Uchwała Nr XII/ 80/ 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.31 Grudzień 2003

Uchwała nr XII /79 /2003 w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel31 Grudzień 2003

Uchwała nr XI/ 78 /2003 w sprawie: przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa31 Grudzień 2003

Uchwała nr XI/ 77 /2003 w sprawie: opłat za pomieszczenia gospodarcze i garaże znajdujące się w zasobie administrowanym przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska “MRÓWKA” sp. z o.o.31 Grudzień 2003

Uchwała nr XI/ 76 /2003 w sprawie: opłaty za przyjęcie do składowania odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Jasieniec.31 Grudzień 2003

Uchwała nr XI/75/2003 w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. środków trwałych.31 Grudzień 2003

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650