Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2012 rok:

Uchwała Nr XXXIV/197/2012 w sprawie podziału gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 20 Grudnia 2012

Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.20 Grudnia 2012

Uchwała Nr XXIV/195/2012 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.20 Grudnia 2012

Uchwała nr XXIV/194/2012 w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego 20 Grudnia 2012

Uchwała Nr XXIV/193/2012 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 20 Grudnia 2012

UCHWAŁA NR XXIV/192/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012. 20 Grudnia 2012

Uchwała nr XXIV/191/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2023.20 Grudnia 2012

Uchwała Nr XXIV/190/2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok 20 Grudnia 2012

Uchwała nr XXIV/189/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.20 Grudnia 2012

Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zb29 Listopada 2012

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650