Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Obwieszczenie - dotyczy obrębu Lutol Suchy, nr dz.182

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 13, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2993 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, uchwalonego uchwałą Nr VI/37/94 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 15.11.1994 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego Nr 14 z dnia 28.11.1994 r., w obrębie wsi Lutol Suchy, w obszarze działki nr 182 z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze zostanie wyłożony do publicznego wglądu

w dniach od 3.09.2003 r. do 1.10.2003 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu (pokój nr 7), w godz. od 800 do 1500

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z podaniem oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 


 
informacje wprowadził:Adam Hejduk
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Sierpień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811