Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychWYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wniosek wzór_wniosku
   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych
Wniosek lub
    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych

Załączniki:
   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
   Tytuł prawny do lokalu
   Zgoda właściciela lub zarządcy lokalu
   Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Złożenie dokumentów: Parter, Sekretariat pokój nr 2, 
Odbiór dokumentów:  zezwolenie należy odebrać osobiście, Parter, Pokój nr 15, Tel.  605033937

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zezwolenia


OPŁATY
525,00 zł.- do 4,5 %alkoholu oraz piwo
525,00 zł.-powyżej 4,5%.do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa
2.100,00 zł powyżej 18 % alkoholu
Opłata w przypadku pozwolenia jednorazowego stanowi 1/12 opłaty rocznej za poszczególne zezwolenie.

Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001

Wpłaty dokonywane w kasie GBS Międzyrzecz (w tym oddziały w Trzcielu) – bez dodatkowych opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.


DODATKOWE INFORMACJE
O zezwolenie jednorazowe może wnioskować wyłącznie OSP lub podmiot posiadający zezwolenie na stałą sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. 
Osoba do kontaktu Danuta Cichosz, 605033937
PODSTAWA PRAWNA
Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami oraz art. 35 § 3 KPA

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811