Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ


WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych

  • odpis skrócony aktu zgonu – wdowa, wdowiec

  • dowody osobiste

Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami
Odpisy nie są wymagane, gdy zostały sporządzone w USC Trzciel


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 12
Tel. (95) 7431408, e-mail: urzad@trzciel.pl

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu małżeństwa


OPŁATY
Opłata skarbowa 84,oo zł za sporządzenie aktu małżeństwa.
Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub na miejscu w kasie Urzędu Miejskiego Trzciel


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega


DODATKOWE INFORMACJE
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej, duchowny zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty ślubu przesłać zaświadczenie do właściwego USC, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.
Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.
Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póżn.zm).

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Danuta Borkowska z-a Kierownika USC
data ostatniej modyfikacji: 19 Października 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811