Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

 UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek można złożyć:

  • Osobiście w siedzibie USC

  • Za pośrednictwem poczty na adres USC


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 12
Tel. (95) 7431408, e-mail: urzad@trzciel.pl

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki, po złożeniu wniosku
7 dni zgodnie z prawem


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dokumentu - odpisu aktu stanu cywilnego
Dokument można otrzymać osobiście lub za pośrednictwem poczty


OPŁATY
Opłat skarbowa w wysokości:

  • 22, 00 zł odpis skrócony

  • 33, 00 zł odpis zupełny

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego w sprawach m.in. – wydania dowodu osobistego, ubezpieczenia społecznego (emerytury, renty), alimentacyjnych, szkolnych, zatrudnienia.

Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
Wpłaty dokonywane w kasie GBS Międzyrzecz (w tym oddziały w Trzcielu) – bez dodatkowych opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcielu w terminie 14 dni Nie podlega


DODATKOWE INFORMACJE
Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy mogą otrzymać osoby, które wykażą w tym interes prawny.
Do wniosku o odpis aktu przesłanego pocztą należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
Odpisy aktów mogą być wydane na drukach wielojęzycznych.


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811