Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
DECYZJA NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM

 DECYZJA NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek-GKM2-1


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów: Parter, Sekretariat pokój nr 2, 
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 10, Tel. (95) 7431407,

Godziny obsługi interesantów: poniedziałe-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna Burmistrza Trzciela


OPŁATY
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą XVII/141/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2008r.

Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001

Wpłaty dokonywane w kasie GBS Międzyrzecz (w tym oddziały w Trzcielu) – bez dodatkowych opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Trzciela w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 95 7431407.

Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wniesioną na konto Gminy


PODSTAWA PRAWNA
art. 40 ust. 1,ust.2 pkt 1,ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Ryszard Marmajewski podinspektor ds. gospodarki gruntami
data ostatniej modyfikacji: 4 Lutego 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121833