Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów : parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów : parter pokój nr 13
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnienie informacji.


OPŁATY
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Szczegółowe stawki opłat za wyszukiwanie informacji, przekształcanie jej w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kserokopii dokumentów i danych oraz przesyłanie zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska (art. 28 ustawy wskazanej w podstawie prawnej)


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.


DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Tomasz Suterski tel. (95) 74 31 408


PODSTAWA PRAWNA
Art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Tomasz Suterski podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
data ostatniej modyfikacji: 19 Października 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811