Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Nr 132 poz. 662 ze zm.)

  • Załączniki:

  • a) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych

  • b) zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  • c) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  • d) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

  • e) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sadowego

  • f) dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

  • g) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem - kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych,


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów : parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów : parter pokój nr 13
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
decyzja


OPŁATY
O
płata skarbowa 107,00 zł.

Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 98 83670000 0060 0255 6000 0017 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego ul.Poznańska 22 Trzciel – bez dodatkowych opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.


DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Tomasz Suterski tel. (95) 74 31 408


PODSTAWA PRAWNA
Art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami)

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Tomasz Suterski podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
data ostatniej modyfikacji: 19 Października 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811