Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UZYSKANIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY AUTOBUSEM

 UZYSKANIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY AUTOBUSEM


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły autobusem (bilet miesięczny)– druk wniosku OŚW3-1
  Druk wniosku dostępny jest:

 • w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, Referat Oświaty (I piętro)

 • w sekretariacie Urzędu,

 • na stronie internetowej Miasta Trzciel (www.trzciel.pl)

Do wniosku należy załączyć:

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.

 2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 3. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

 4. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka.

 5. Kserokopia legitymacji szkolnej lub dokumentacji dziecka niepełnosprawnego uprawniającej do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji publicznej.

Inne dokumenty:...........................................................................................................

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Złożenie dokumentów:
- sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu (parter)
Odbiór umowy:

- Referat Oświaty (I piętro)
Tel. (
95) 7431403, e-mail: oswiata@trzciel.pl
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30,


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.

 2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki.

 3. Złóż wniosek w pokoju nr 2 ( sekretariat Urzędu).

 4. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości podpisania umowy.


OPŁATY

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY


DODATKOWE INFORMACJE

 • Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:

 • do najbliższej szkoły podstawowej, w przypadku uczniów klas I-IV, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km,

 • do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w przypadku uczniów klas V-VI oraz uczniów gimnazjów, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 4 km, .

 • Rodzice, opiekunowie lub prawni opiekunowie ucznia we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811