Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY


1. Wniosek (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego)- przy złożeniu wniosku obowiązuje druk ( wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) , dostępny (pokój nr 20) lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl


2. Załączniki:

Faktury Vat lub ich kopie potwierdzone za zgodność za zakupiony olej napędowy (oryginały do wglądu)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Budżetu i Finansów
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2, 
Odbiór dokumentów: Piętro I, pokój nr 20, 
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia  złożenia wniosku

I półrocze – przyjmowanie wniosków w terminie od 1 lutego do końca lutego bieżącego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego.
II półrocze - przyjmowanie wniosków w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpania bieżącego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego.
Burmistrz Trzciela wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:
- gotówką w Kasie Urzędu (I piętro)
- lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
w terminach:
od 2 do 30 kwietnia bieżącego roku – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
od 1 do 31 października bieżącego roku – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydana przez  Burmistrza Trzciela lub decyzja odmowna.


OPŁATY

Brak
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE


1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i dostarczenia.

3. Osoba do kontaktu: Katarzyna Papros: Tel. 95 7431411


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 Nr 52, poz. 379 ze zm.).

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Katarzyna Papros podinspektor do spraw wymiaru podatków i opłat
data ostatniej modyfikacji: 15 Czerwca 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811