Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU DO OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO ( DOTYCZY PODATKÓW: ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI )

INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU DO OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO ( DOTYCZY PODATKÓW: ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI )

WYMAGANE DOKUMENTY

      Wypełniony formularz informacji podatkowej dla osób fizycznych IN1, IR1, IL1 dla osób prawnych DN1, DR1, DL1  Aktualnie obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Budżetu i Finansów
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2, 
Odbiór dokumentów: Piętro I, pokój nr 20, lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia.
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia informacji podatkowej

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wymiarowa , lub zmiana decyzji wymiarowej organu podatkowego.


OPŁATY

Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.


DODATKOWE INFORMACJE

1. Informację podatkową składa podatnik w terminie 14 dni od dnia transakcji kupna – sprzedaży.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Papros: Tel. 95 7431411


PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopad 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz.U z 2006r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm. )

Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r., nr 200, poz. 1682 z późn. zm. )

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Katarzyna Papros podinspektor do spraw wymiaru podatków i opłat
data ostatniej modyfikacji: 19 Października 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811