Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 Wydawanie Zaświadczeń

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Budżetu i Finansów
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2,
Odbiór dokumentów: Piętro I, pokój nr 20, po okazaniu dowodu tożsamości, 
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od daty złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia.


OPŁATY

1. Opłata skarbowa w wysokości:

  • 21,00 złotych : o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenia zaległości

  • 17,00 złotych : od zaświadczeń pozostałych


Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001

Wpłaty dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego oraz  GBS Międzyrzecz (w tym oddziały w Trzcielu) – bez dodatkowych opłat

2. Zwolnione z opłaty skarbowej są zaświadczenia przedkładane w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli, świadczeń socjalnych

  • ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, rent strukturalnych

  • nauki i szkolnictwa, ochrony zdrowia

  • dotyczące wielkości użytków rolnych

TRYB ODWOŁAWCZY

Na odmowę wydania zaświadczenia, lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zażalenia, w terminie 7 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

W treści wniosku wyraźnie wpisać jakiego zaświadczenia dotyczy złożony wniosek.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Papros: Tel. 95 7431411


PODSTAWA PRAWNA

Art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ).
Art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. ).

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811