Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA NOWEGO LUB POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA NOWEGO LUB POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

  • Dowód zakupu gruntów – akt notarialny

  • Zaświadczenie bądź oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa ( dotyczy osób, które posiadają grunty poza
    terenem Gminy )

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Budżetu i Finansów
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2, 
Odbiór dokumentów: Piętro I, pokój nr 20, lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia.
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja organu podatkowego.


OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


DODATKOWE INFORMACJE

Zwolnienie i ulga nie przysługuje, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów oraz gdy łączna powierzchnia gruntów przekracza 100 ha.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Papros: Tel. 95 7431411


PODSTAWA PRAWNA

Art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 - 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969 z późn.zm. )

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811