Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ULGI PODATKOWE

Ulgi podatkowe

WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wniosek podatnika w zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać może dotyczyć:

  • odroczenia terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej

  • rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej

  • umorzenia zaległości podatkowej

2.      Załączniki:
W przypadku umorzenia zaległości podatkowej:

  • Osoby fizyczne wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym (formularz do pobrania) w sytuacji kiedy wnioskowana zaległość przekracza 100zł.

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym (formularz do pobrania) w sytuacji kiedy wnioskowana zaległość przekracza 100 zł. Dodatkowo kserokopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis bądź oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy w okresie roku bieżącego i 2 poprzednich lat. Dodatkowo wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc deminimis (Dz.U. Nr 2010.53.311).

  • osoby prawne dodatkowo przedkładają dokumenty finansowe: sprawozdanie finansowe, bilans za ostatni okres sprawozdawczy, specyfikację wymagalnych zobowiązań i należności, kopie deklaracji podatkowych, kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych ( US, ZUS ), kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego, inne ( na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego ).

W przypadku odroczenia terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej

  • Kserokopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis bądź oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy w okresie roku bieżącego i 2 poprzednich lat. Dodatkowo wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc deminimis (Dz.U. Nr 2010.53.311).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Budżetu i Finansów
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów: Piętro I, pokój nr 20, lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 60 dni od dnia złożenia wniosku


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji w żądanej sprawie lub decyzja odmowna.


OPŁATY

Nie dotyczyTRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.


DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę,
podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy – zgodnie z art.
140 Ordynacja podatkowa.

2. Złożony wniosek musi posiadać uzasadnienie żądania petenta.

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811