Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZWROT NADPŁATY

Zwrot nadpłaty


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek  o zwrot nadpłaty- należnego świadczenia wniosek FNB1-1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Referat Budżetu i Finansów

Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2,

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

60 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Zwrotu nadpłaty  podatku dokonujemy na wniosek podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty na konto bankowe wskazane we wniosku

OPŁATY

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.  za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny

niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy- Ordynacja podatkowa).

2. Osoba do kontaktu: Barbara Karmowska – podinspektor ds windykacji należności Tel. 95 7431411 


PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811