Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO

UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (załącznik ) – SO 1-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki:
-Dwa zdjęcia (z lewym półprofilem z widocznym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
-Odpis skrócony aktu urodzenia przy pierwszym wyrabianiu dowodu osobistego lub małżeństwa po zmianie stanu cywilnego /oryginał/
-Dotychczasowy dowód osobisty


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 4
Tel. (95) 7431405, e-mail: ewilud@trzciel.pl

Godziny obsługi interesantów: poniedziałe-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
2. Dołącz do wniosku odpowiednie załączniki.
3. Złóż wniosek w pokoju nr 8.
4. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania dokumentu.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
- Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu rozpatruje Wojewoda Lubuski
- Odwołanie kieruje się do Wojewody Lubuskiego (ul. Jagielończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.) za pośrednictwem Burmistrza Trzciela
- W terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji


DODATKOWE INFORMACJE

- Odpisy aktów stanu cywilnego nie muszą być składane, jeżeli urodzenie lub małżeństwo zostało zarejestrowane w USC Trzciel
-  Dowód osobisty należy odebrać osobiście.
-  Wniosek o wymianę dowodu osobistego winien być złożony w terminie 14 dni od zmiany danych w dokumencie
-  Dowód osobisty podlega unieważnieniu w przypadku braku złożenia wniosku o wymianę w terminie 3 miesięcy od daty zmiany danych.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego w wieku do 13 lat składają oboje rodzice lub opiekunowie prawni
- Wniosek o wydanie dowodu dla małoletniego powyżej 13 lat składa jeden z rodziców
-  W przypadku braku wymaganej obecności jednego z rodziców niezbędne jest przedłożenie jego pisemnej zgody z poświadczoną własnoręcznością podpisu przez notariusza lub organ gminy.
- Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu tel. (95) 7431409
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby


PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r Nr 139 poz.993 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
-  § 1 do 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.02.2009r. W sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodu osobistego ( Dz. U. Z 2009r. Nr 47 poz. 384)
-Art. 1 do 2 z dnia 9 stycznia 2009r. i zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2009r. Nr 39, poz. 306)

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811