Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (szczegółowy opis sytuacji sporządzony przez
interesanta)

- Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego.

- Dokumenty na p oparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej lub wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego lub postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 4
Tel. (95) 7431405, e-mail:
ewilud@trzciel.pl

Godziny obsługi interesantów: poniedziałe-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji


OPŁATY
10,00 zł

Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 98 8367 0000 0060 0255 6000 0017 lub w kasie urzędu.

Wpłaty dokonywane w kasie GBS Międzyrzecz (w tym oddziały w Trzcielu) – bez dodatkowych opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Opłata skarbowa za zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania wynosi 5,00 zł.


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 139, poz,993 ze zm.)

 

 

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Krzysztof Terlecki podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
data ostatniej modyfikacji: 15 Czerwca 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811