Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 


WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek “Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) dostępny na miejscu wg. wzoru PE-E-3/IIIz

- Dowód osobisty.
- Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej).
- Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 4
Tel. (95) 7431405, e-mail:
ewilud@trzciel.pl

Godziny obsługi interesantów: poniedziałe-piatek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia


OPŁATY
Brak opłaty


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

- Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu.

- Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 139, poz,993 ze zm.)

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811