Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB.

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB.  


 

WYMAGANE DOKUMENTY
w przypadku ubiegania się o wydanie Zezwolenia na wykonywanie regularnych1 /regularnych specjalnych2 przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; wypełniony formularz wniosku ( druki poniżej)wraz z określeniem liczby wypisów oraz:

1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (1 i2 ).

2. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami (1 i2 ).

3. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającymi (1 ).

4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (2 ).

5. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (1 ).

6. Cennik (1 ).

7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (1 ).

8. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (2 ).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat organizacyjno -administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów:
Biuro nr 15
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwianie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielania, cofnięcia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób rozpatrywane jest w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
Złóż wniosek w pokoju nr 15 lub prześlij listownie.
Dokument przesyłany będzie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.z 2007 r.Nr 235 poz.1278).TRYB ODWOŁAWCZY

Od Decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.


PODSTAWA PRAWNA

a)  ustawa z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zmianami)
b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

Załączniki:

1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wn_wz_r.pdf
2. WNIOSEK o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym wn_zz_r.pdf
3. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wn_wz_rs.pdf
4. WNIOSEK o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wn_zz_rs.pdf 

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Danuta Cichosz podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia oraz kultury
data ostatniej modyfikacji: 13 Czerwca 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811