Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

 
UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH


Z ewidencji działalności gospodarczej informacje udzielane są ustnie i pisemnie    

WYMAGANE DOKUMENTY


a) wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcy,

b) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Uzyskanie ustnej informacji nie wymaga żadnych dokumentów.


Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej jest udzielana tylko w przypadku przedsiębiorców których wpis nie znajduje się w bazie CEIDG.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat organizacyjno -administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów:
Biuro nr 15
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informacje pisemne udzielane są w terminie 14 dni.

Informacje ustne można uzyskać od ręki (bezpośrednio w biurze lub telefonicznie 605 033 937.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złóż odpowiedni wniosek lub go przyślij.
Dołącz do wniosku dowód wpłaty.
Złóż wniosek w pokoju nr 15
Poczekaj na załatwienie sprawy. Dokument na życzenie interesanta przesyłany jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Za udzielenie pisemnej informacji o każdym przedsiębiorcy opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Uzyskanie ustnej informacji o przedsiębiorcy jest bezpłatne.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 


PODSTAWA PRAWNA

a) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 
informacje wprowadził:Marcin Cichowski
informacje wytworzył:Danuta Cichosz podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia oraz kultury
data ostatniej modyfikacji: 13 Czerwca 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811