close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2009 rok:
Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chociszewo na lata 2009-2016”

Uchwała Nr XXXIII/258/09
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 3 grudnia 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chociszewo na lata 2009-2016”            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420), Rada Miejska w Trzcielu postanawia co następuje:

§1. Zatwierdza się  „Plan Odnowy Miejscowości Chociszewo na lata 2009-2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janeczek

Załącznik Plan Odnowy Miejscowości Chociszewo dostępny do wglądu w UMIG Trzciel.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2009-12-18 14:43:30
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2009-12-18 14:45:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811