close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2008 rok:
Uchwała Nr XXIV/199/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/199/08
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, Nr 180 poz. 1495) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:


§ 1.Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania stałych odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

Odbiór odpadów komunalnych za 1 m³/miesięcznie - 135 zł. (brutto)

 1. za pojemnik 120 l :

  a)
  wywóz śmieci raz w miesiącu - 16,20 zł. (brutto)
  b)
  wywóz śmieci dwa razy w miesiącu - 32,40 zł. (brutto)
  c)
  wywóz śmieci cztery razy w miesiącu - 64,80 zł. (brutto)

 1. za pojemnik 240 l :

  a) wywóz śmieci raz w miesiącu - 32,40 zł. (brutto)
  b) wywóz śmieci dwa razy w miesiącu - 64,80 zł. (brutto)
  c) wywóz śmieci cztery razy w miesiącu - 129,60 zł. (brutto)

§ 2.Traci moc uchwała nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego


Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzciel
Tomasz Janeczek

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2008-12-31 08:50:06
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2008-12-31 08:50:06 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811