close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2006 rok:
Uchwała Nr III /17/06 w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok
poka wszystkie dokumenty

Uchwała   Nr III /17/06                                                                          

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia  14 grudnia  2006 roku  

 

w sprawie zmiany Planu Budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Nr 142 poz.1591) oraz  art. 165 ust. 1, art.166 ust. 1,2 i 4,  art.168 ust. 2 ust.2 i 3, art.184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3,  4, 5 i 6   ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę   -  300.000  zł.        

         - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                r. 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

                     § 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora

                                 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie                                       

                                 kosztów realizacji inwestycji i zakupów  inwestycyjnych

                                 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          300.000 zł                              

§  2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę   -  300.000   

          -   w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                r.  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

                     § 6059     Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   300.000    

§  3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę   -  223.000   

          -   w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                r.  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

                     § 6050     Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   223.000    

§ 4.1.Nadwyżkę budżetu w kwocie 223.000 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów kredytowych  budżetu na pozostałe zadania inwestycyjne.

2. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 468.927 zł.                                           

§ 5. Po dokonanych zmianach załącznik nr 6  Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok,

do Uchwały nr XXX/216/05 Rady Miejskiej   w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie  jak załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały.

 

 

§  6.  Załącznik nr  7  „Limity  wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Trzciel” ,    i  nr 8  „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1,2 i 4 ustawy o finansach publicznych”  do Uchwały Nr XXX/216/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku  w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Trzcielu na 2006 rok,  otrzymują brzmienie jak w odpowiednio załączniki  nr 2  i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     

 Tomasz Janeczek

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2007-01-31 11:29:11
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2007-01-31 11:29:11 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zal3_uch17
 Zal2_uch17
 Zal1_uch17
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811