close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2006 rok:
Uchwała Nr II/16/06 W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uchwała Nr II/16/06

Rady Miejskiej w Trzcielu

     z dnia 06 grudnia 2006r.

 

 

W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123  poz. 858)

postanawia się co następuje:

 

 

§1. Ustala się na rok 2007 następujące taryfy (kwoty netto):

1/ opłata za dostarczoną zimną wodę:                            1,81/m3

2/ opłata za odprowadzanie ścieków:

- Grupa I: zrzut bezpośrednio na oczyszczalnię:               3,29/m3

- Grupa II: zrzut do kanalizacji sanitarnej:                       4,65/m3

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

 

§3. Traci moc uchwała nr XXX/222/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007r.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

 

Tomasz Janeczek

 

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2007-01-10 08:23:38
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2007-01-10 08:23:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811