close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2005 rok:
Uchwała Nr XXIX/214/05 W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...

Uchwała Nr XXIX/214/05

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 7 grudnia 2005r.

 

 

 

 

W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U.z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62 poz.558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr116, poz. 1203, z 2005r. Nr172, poz. 1441)oraz art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr147, poz.1231, Nr167, poz.1372, Nr128, poz.1401, z 2003r. Nr80, poz.719, Nr122, poz.1143, z 2004r. Nr29 poz.257, Nr99, poz.1001, Nr152, poz.1597, Nr273, poz.2703, z 2005r. Nr23, poz.186, Nr132, poz.1110, Nr155, poz.1298, Nr179, poz.1485) uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1. Ustala się dla Miasta i Gminy Trzciel liczbę 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych

do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

§ 2. Ustala się dla Miasta i Gminy Trzciel liczbę 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych

do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/139/00 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2000r.

 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, oraz uchwała Nr XXVII/249/2001r.Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 06 września 2001 r.

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2006-05-31 13:09:33
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2006-05-31 13:09:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811