close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2003 rok:
Uchwała nr XI/75/2003 w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. środków trwałych.

Uchwała nr XI/75/2003

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 03 grudnia 2003r.

 

w sprawie: przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. środków trwałych.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o amorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, w 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, w 2003 roku Nr 80 poz. 717), oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr XVIII/167/2000 z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” dla wykonywania niektórych zadań użyteczności publicznej i w oparciu o § 10 i § 31 ust. 1 pkt e Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2000r.

 

RADA MIEJSKA w Trzcielu uchwala co następuje:

 

§1. Wnosi się do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. w formie aportu środki trwałe będące własnością Gminy Trzciel, ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2. Wnosi się do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „MRÓWKA” sp. z o.o. w formie aportu środki trwałe będące własnością Gminy Trzciel, a użytkowane przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3. Środki trwałe wniesione do spółki w formie aportu podwyższają kapitał zakładowy spółki o 1969 udziałów po 100 zł każdy o łączną wartość 196 900,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset zł 00/100gr).

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                         Adam Piątkowski

 

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2004-07-16 13:35:44
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2004-07-16 13:35:44 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811