close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2015 rok:
UCHWAŁA NR XIII / 95 / 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie Stary Dwór
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR XIII / 95 / 2015
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU. 
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie Stary Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777), uchwala się co następuje:

§1.1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w obrębie Stary Dwór.
2. Granice terenu objętego uchwałą określa mapa w skali 1:5000 stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2015-12-23 10:45:40
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2015-12-23 10:45:40 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal_uch95_2015
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811