close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2015 rok:
Uchwała Nr XIII/92/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Uchwała Nr XIII/92/2015
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.,. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4, ust 8a i art. 90 ust. 4, ust 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400,Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818,Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz.857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.1206, poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607 i 1629, 1640. ) i art. 1 pkt. 17 lit c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienia się § 5 ust 1 i 2 i otrzymuje on brzmienie:

1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania kosztów na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną przez szkołę (przedszkole), osobę prowadzącą wychowanie przedszkolne.

2. Kontrola prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji: w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności szkoły (przedszkola) , wychowania przedszkolnego, a także w przypadku niezłożenia rozliczenia dotacji lub niewpłacenia do budżetu kwot z rozliczenia dotacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2015-12-23 09:19:49
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2015-12-23 09:19:49 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811