close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi i Licytacje zakończone:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel

Trzciel dnia 21 sierpnia 2015r.

Znak sprawy: GI.271.01.2015.R.J.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./ informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Trzciel.

 

wybrano ofertę nr 3 tj.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Niewiadomski”

Władysław Niewiadomski,
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów
wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 95% oraz TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY – 5%

 

Cena oferty netto:  792 000,00 zł

Cena oferty brutto:  855 360,00

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:

OFERTA NR 1 – Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 
                             66-320 Trzciel

OFERTA NR 2 – A.S.A. Eko Polska sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

OFERTA NR 3 – P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław  Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32,
                             66-300 Międzyrzecz

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

Nr oferty

Punktacja w kryterium – Cena - 100%

Punktacja w kryterium – Termin płatności faktury -  5%

Łączna punktacja

1

86 pkt

5 pkt

91 pkt

2

83 pkt

5 pkt

88 pkt

3

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

Nie dotyczy

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie dotyczy

 

Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

24.08.2015r.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2015-08-21 14:30:06
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2015-09-17 14:36:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811