close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2014 rok:
Uchwała nr III/15/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.
poka wszystkie dokumenty

 

Uchwała  nr  III/15/2014

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia  30 grudnia  2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.

                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku  )  oraz  art.212 ust.1 pkt. 1, 2 i 9, art.214 pkt.1, art.215,  art.235  i  art.236    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z dnia  5 sierpnia 2013 r.)  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza   się łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o 6.653 zł, w tym

zmniejsza  się dochody bieżące  o 6.653 zł,

jak w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych  wydatków  budżetu o 6.653  zł, w tym:

1)      zmniejsza się wydatki  bieżące o 22.653 zł,

2)      zwiększa się wydatki bieżące o 16.000 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwał

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5  „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2014 rok” do Uchwały nr  XXXVI/258/2013   Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 r.  w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok,  który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr  3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7  „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego”  do Uchwały nr  XXXVI/258/2013   Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 r.  w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok,  który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości     21.194.125,04 zł, w tym:

1)      dochody bieżące – 18.754.492,04 zł,

2)      dochody majątkowe -  2.439.633  zł.

§ 6.  Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości  23.938.401,29 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące – 17.649.213,29 zł,

2)      wydatki majątkowe -  6.289.188 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2014-12-31 11:29:42
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2014-12-31 11:29:42 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal4_uch15_2014
 zal3_uch15_2014
 zal1i2_uch15_2014
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811