close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2014 rok:
Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr III/17/2014

 Rady Miejskiej w Trzcielu

     z dnia 30 grudnia 2014r.

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmian.)1) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123  poz. 858 z późn. zmian)2)

postanawia się co następuje:

 

§1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.02.2015r. do 31.01.2016r.:

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Lp.

Grupa

Określenie grupy

Cena netto [zł/m3] *

1

I

Cena za dostarczoną wodę

3,57

2

I

Cena za dostarczaną wodę na cele ppoż.

3,57

* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2015r. i 2016r.

 

OPŁATA ABONAMENTOWA

Lp.

Określenie rodzaju abonamentu

Cena netto [zł/szt.] *

1

Opłata abonamentowa miesięczna za utrzymanie w gotowości wodomierza głównego

3,00

2

Opłata abonamentowa miesięczna za utrzymanie w gotowości podlicznika i przyłącza rozliczanego ryczałtowo

1,50

* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2015r. i 2016r.

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

Grupa

Określenie grupy

Cena netto [zł/m3] *

1

I

Zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciel

6,76

2

II

Zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brójce

15,26

* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2015r. i 2016r.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lutego 2015r.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                              Jacek Marciniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2013 roku poz. 1318; z 2014 roku poz. 379

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2007 roku  Nr 147 poz. 1033; z 2009 roku Nr 18 poz.
   97; z 2010 roku nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578; z 2012 roku poz. 951, poz. 1513; z 2014 roku poz.822

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2014-12-31 11:18:02
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2014-12-31 11:18:02 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811