close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2013 rok:
Uchwała nr XXXVI/261/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.
poka wszystkie dokumenty

Uchwała  nr  XXXVI/261/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  19 grudnia  2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku  – tekst jednolity )  oraz  art.212 ust.1 pkt. 1, 2, i  9 ,  art.235   i art.236    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) z dnia  5 sierpnia 2013 r.)  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o kwotę 83.351 zł,  z tego:
1) dochody bieżące
a) zmniejsza się o 135.051 zł, w tym  z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy   w kwocie 3.051 zł
b) zwiększa się o 51.700 zł,
2) dochody majątkowe
a) zmniejsza się o 1.000 zł,
b) zwiększa się  o 1.000 zł.
    jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zmniejsza się  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 83.351 zł, z tego:
1) wydatki bieżące
a)  zmniejsza się  o 164.351 zł, w tym wydatki na programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy   w kwocie 3.051 zł
b)  zwiększa się o 36.000 zł,
2) wydatki majątkowe
a) zmniejsza się o 242.790 zł,
b) zwiększa się o  287.790 zł,.
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.974.255 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.172.989 zł,
2) dochody majątkowe -  801 266  zł.
 § 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.057.536zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.916.036 zł,
2) wydatki majątkowe -  5.141.500,00 zł.

§5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. z Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 3  do niniejszej uchwały.

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2014-01-03 15:20:51
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2014-01-03 15:20:51 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal3_uch261
 zal2_uch261
 zal1_uch261
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811