close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2012 rok:
Uchwała nr XXIV/191/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2023.
poka wszystkie dokumenty

Uchwała nr  XXIV/191/2012
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  20 grudnia  2012 r.

w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata    2012 – 2023.
                       Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.229 i  art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.121 ust.8  i art. 122 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami),  Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1.  Dotychczasowy Załącznik  nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2023” do  Uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  29 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik 1  do niniejszej uchwały,

§ 2. Dotychczasowy Załącznik  3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  do  Uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  29 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2012 – 2022,  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2012-12-28 14:28:06
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2012-12-28 14:28:06 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal2_uch191_2012
 zal1_uch191_2012
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811