close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2011 rok:
UCHWAŁA NR XII/99/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR  XII/99/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  24 listopada   2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.

                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.) , art.211, art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 8, art.214 ust.1,  art.215,  art.235,  art.236 i art.237 ust.1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się  łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o kwotę    16.239,00 zł, w tym:
1)zmniejsza  się dochody bieżące o kwotę  53.597,00  zł,
2)  zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę    77.836,00  zł, w tym w tym z tytułu dotacji i środków,  na  programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy  o 1.796,00 zł”,
3) zmniejsza się dochody majątkowe o 8.000,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę  16.239,00 zł,  z tego:
1)zmniejsza  się wydatki bieżące o kwotę  85.191,00 zł, 
2)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  103.930,00 zł, 
3)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę   60.500,00 zł ,
4)zwiększa się   wydatki majątkowe o kwotę 58.000,00 zł.
  jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  W Uchwale nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Trzciel na 2011 r. , § 9 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
1)„dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie  122.384 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  kwocie 96.534 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.850 zł,

§  4.   Załącznik nr 6  Uchwały nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011 r.    w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011,  „Wykaz wydatków inwestycyjnych  w 2011 r.”, otrzymuje brzmieniem jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011, o nazwie „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011 o nazwie  „Wydatki  jednostek pomocniczych w 2011 r. z Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2011-11-30 13:07:15
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2011-11-30 13:07:15 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal5_uch99
 zal4_uch99
 zal3_uch99
 zal2_uch99
 zal1_uch99
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811