close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2010 rok:
UCHWAŁA Nr III/13/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 29 grudnia 2010r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 3 ust. 4 lit. g skreśla się,

  2. § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8 1. Rada Miejska uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż w terminie określonym w ust.1, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.”

3) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 opinie przedstawiają:

  1. poszczególne stałe Komisje Rady do 15 stycznia 2011 r.,

  2. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Finansów Planowania i Pracy w terminie do 20 stycznia 2011 r.”

4) dotychczasowe § 9 i § 10 otrzymują numeracje odpowiednio § 10 i § 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2011-01-05 14:39:47
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2011-01-05 14:39:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811