close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2010 rok:
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Uchwała Nr III/16/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmian)

postanawia się co następuje:

§1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.:

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Lp.

Grupa

Określenie grupy

Cena netto [zł/m3] *

1

I

Cena za dostarczoną wodę

2,13

* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2011r.


ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

Grupa

Określenie grupy

Cena netto [zł/m3] *

1

I

Zrzut ścieków na oczyszczalnię

3,49

2

II

Zrzut ścieków do kanalizacji

4,98

* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2011r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Pihan

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2011-01-05 14:29:09
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2011-01-05 14:29:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811